• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

eapcOpenLab: Gestionar el talent del personal públic o no gestionar-lo...aquesta és la qüestió (10002/2018-1)

Torna

Què és #eapcOpenLab?
#eapcOpenLab té com a finalitat ser un espai de trobada permanent de coneixement i idees, on l'Escola sigui el motor de canvi per a la construcció d'unes administracions públiques obertes.
Precisament aquest concepte d'administracions obertes cal entendre'l en un sentit ampli de la paraula: transparents, innovadores, ètiques, participades per la ciutadania, etc.

Reflexionar sobre l'existència del talent a les administracions públiques.
Debatre sobre com ha de gestionar el talent les administracions públiques.

Personal del sector públic català i ciutadania, estudiants, acadèmics i altres col·lectius interessats en la matèria.

8:45 a 9:15 hores: acreditacions.

9.15 a 9.30 hores: presentació a càrrec d'Agustí Colomines i Companys, director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

9.30 a 10.30 hores. Ponència de Daniel Gimenez .

1. El sector públic sap comunicar (correctament)?
2. Té el sector públic un relat a comunicar?
3. Reptes de futur a la comunicació de les institucions públiques

10.30 a 11.15 hores conversa amb els assistents.

Daniel Gimenez Roig
Treballa a l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT); com a responsable de Gestió del Coneixement. És membre de l'Equip de Gestió de Coneixement de l'ASPCAT. Han desenvolupat i apliquen amb èxit, un pla de gestió del coneixement basat en el treball col·laboratiu en comunitats de pràctica (CoP) que innoven perquè treballen i aprenen en xarxa . Estan demostrant que els professionals del sector públic poden treballar feliços i de manera eficient si es creen entorns que afavoreixin la conversa.

27 de febrer de 9.15 a 11.15 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

220

2 hores

Cal que us hi inscrigueu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert el vostre departament o organisme.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Jesús Palomar Baget