• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Curs de formació per a docents ocasionals (10015/2019-1)

Torna

Aquest curs té com a finalitat desenvolupar habilitats i aportar eines i estratègies pedagògiques a aquelles persones que, en qualitat d'expertes d'una determinada matèria, fan docència de manera ocasional.

Aquestes tasques docents generalment tenen com a objectiu desenvolupar habilitats i transmetre determinats coneixements tècnics que siguin directament aplicables al lloc de treball. És per això que aquest curs està dissenyat per generar una experiència de pràctica formativa que inclogui simulacions orals docents, coneixement i vivència de dinàmiques de grup, i disseny d'instruments de planificació i avaluació. Està orientat per a l'àmbit de la formació presencial, però també s'hi aporten pautes per a l'aplicació en entorns virtuals.

Millorar les habilitats comunicatives.
Conèixer les modalitats de formació i les diverses metodologies per assolir els objectius proposats.
Conèixer diverses maneres d'avaluar l'aprenentatge i la transferència al lloc de treball, de manera mesurable.
Per a la transferència: aplicar estratègies de planificació, execució i/o avaluació de la formació apreses durant el curs en el context real de formació, dissenyant/redissenyant una acció formativa real, amb resultats concrets i orientada a les persones destinatàries tot recollint evidències d'aplicació dels aprenentatges assolits.

Personal de les administracions públiques catalanes que imparteixi accions formatives de qualsevol matèria de manera ocasional i que tingui un encàrrec de formació a tres mesos vista, com a molt, des de l'inici de l'activitat.

1. L'aprenentatge en les persones adultes. La formació en entorns professionals. Les noves modalitats d'aprenentatge.
2. Les habilitats comunicatives i les estratègies per a la formació presencial. Les dinàmiques de grup per a l'aprenentatge col·laboratiu. Eines i estratègies 2.0 per a l'organització, seguiment i dinamització de grups.
3. La planificació d'una acció formativa: el programa i el pla docent. Característiques, contingut i estructura bàsica. Els materials d'aprenentatge.
4. Els nivells d'avaluació de les accions formatives. L'avaluació de l'aprenentatge i de la transferència: criteris i instruments.
5. Avaluació de la transferència al lloc de treball.

Curs semipresencial amb un total de 25 hores: 15 presencials i 10 virtuals.

S'avaluarà la transferència al lloc de treball dels continguts i habilitats desenvolupats al llarg de l'activitat mitjançant un pla de millora que caldrà aplicar a la realitat per obtenir evidències d'aplicació, per a la qual cosa és imprescindible que les persones assistents al curs tinguin un encàrrec de formació a tres mesos vista, com a molt, des de l'inici de l'activitat.

Formador/a intern/a de la funció de formació de l'EAPC

Curs semipresencial amb metodologia pràctica. Introducció de conceptes i elements per treballar de forma pràctica. Avaluació de la transferència: disseny d'un pla de millora a aplicar a la realitat per obtenir evidències d'aplicació a presentar en un mes des de la finalització de les sessions presencials.

S'inicia el 25 de febrer i finalitza el 31 de maig de 2019
Presencials: 8, 22 de març, 12 d'abril de 9.30 a 13.30 h i 31 de maig de 9.30 a 12.30 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

18

25 hores

Cal que us hi inscrigueu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert el vostre departament o organisme.

Certificat
A l'alumnat que obtingui una puntuació mínima de 65 punts sobre el total de 100 i assisteixi a un mínim de 3 de les 4 sessions presencials, se li expedirà un certificat de participació i aprofitament.

S’expedirà un certificat de participació i aprofitament a l’alumnat que superi l’avaluació establerta en el pla docent.

Eva López Mateo