• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Jornada de bones pràctiques en administració electrònica (10179/2018-1)

Torna

L'objectiu d'aquesta formació és acostar al personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en especial les persones que per la seva responsabilitat estan implicades en projectes en aquest àmbit, les eines i solucions corporatives d'administració electrònica, i també les solucions departamentals que puguin resultar exemplars per alguna causa o que podrien arribar a ser aprofitables per altres organismes. Totes aquestes eines estan en evolució constant per adaptar-se a les exigències normatives i de la gestió administrativa, i també de la societat, per la qual cosa és important formar-se de forma continuada. La transformació digital és un repte de tots els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, i no sempre és fàcil afrontar-lo: aquestes jornades ofereixen l'oportunitat de conèixer de primera mà l'experiència de diferents departaments i organismes en la seva aposta per la transformació digital.

Tenir l'oportunitat de conèixer experiències i bones pràctiques en la implementació d'eines corporatives i departamentals d'administració electrònica per part dels diferents departaments i organismes de la Generalitat.

Adreçat al personal de les àrees d'organització, les àrees TIC i les unitats gestores dels departaments i organismes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

9.40 h Acreditacions

10:00 h
Benvinguda
Magda Castro i Masalias, sub-directora general de Captació de Talent i Formació Contínua Professionalitzadora de l'Escola d’Administració Pública de Catalunya

Presentació
Joan Ramon Marsal i Yúfera, cap de l'Oficina de Processos i Administració Electrònica, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Rosa Mª Gallego Español, cap de l'Àrea de Suport al Desenvolupament de l'Administració Electrònica de l'Oficina de Processos i Administració Electrònica, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Contingut de la Jornada:

«La gestió del coneixement a la Direcció General d'Atenció Ciutadana»
Núria Vives i Leal, i Eila Vila i Delclòs
«Aplicant el criteri de l'once only: tramitació unificada»
Mª Dolores Triviño Villaverde i Judith Gallimó de Castellarnau

Pausa

«Model de formació i de gestió del canvi del sistema e-Justícia.cat»
Rafael Escudero Royo
«RISCANVI. Sistema de predicció de la reincidència i la conducta violenta a les presons»
Carlos Soler Iglesias i Antonio Andrés Pueyo

Núria Vives i Leal, sub-directora general d'Atenció Ciutadana, Departament de la Presidència
Eila Vila i Delclòs, cap de l'Àrea d'Atenció Digital, Direcció General d'Atenció Ciutadana, Departament de la Presidència
Mª Dolores Triviño Villaverde, cap del Servei de Qualitat i Processos, Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Coneixement
Judith Gallimó de Castellarnau, responsable de Canal Empresa, Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Coneixement
Rafael Escudero Royo, responsable de formació de la Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia, Departament de Justícia
Carlos Soler Iglesias, sub-director general de Programes de Rehabilitació i Sanitat, Departament de Justícia
Antonio Andrés Pueyo, Universitat de Barcelona

20 de març de 2018, de 10 a 14 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

218

4 hores

Cal que us hi inscrigueu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert la unitat de formació del vostre departament o organisme.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Josep Maria Nin Lumbiarres