• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Curs sobre la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (10231/2018-1)

Torna

Aquest curs està destinat a enfortir les capacitats dels gestors dels diferents departaments i organismes de la Generalitat que tenen responsabilitat en matèria de cooperació al desenvolupament. Aquesta major capacitat ha de contribuir a millorar la qualitat de les actuacions departamentals, la coherència en l'acció de Govern i l'alineament amb els objectius i els enfocaments dels plans directors vigents.

Presentar i donar a conèixer els nous alineaments, valors i principis de la política de cooperació al desenvolupament, amb un èmfasi especial en la cooperació dels departaments i organismes de la Generalitat.
Augmentar el coneixement i la sensibilització sobre la coherència de polítiques per al desenvolupament en el si de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Conèixer i aplicar, en les actuacions de cooperació al desenvolupament, els criteris de còmput de l'ajut oficial al desenvolupament definits pel Comitè d'Ajut al Desenvolupament de l'OCDE i que són d'aplicació per a la política pública de cooperació de la Generalitat de Catalunya.
Explicar el moment actual del debat en matèria de cooperació al desenvolupament, especialment amb relació al marc dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que tingui responsabilitats o interès en la cooperació al desenvolupament

Sessió 1:
1. Presentació de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat i les implicacions per a la coherència de polítiques per al desenvolupament.
· Línies mestres del Pla director actual i les implicacions per a les actuacions que realitzen els departaments i organismes de la Generalitat.
· Instruments, modalitats i objectius prioritaris de la nova planificació.
· Enfocament de gènere i basat en drets humans (EGiBDH) i transversalització dels principis del desenvolupament.

2. L'ajut oficial al desenvolupament (AOD).
· Definició de cooperació internacional al desenvolupament i quina diferència hi ha respecte d'altres actuacions de cooperació internacional. Definició, còmput i exemples del concepte d'AOD.
· Facilitació d'exemples internacionals sobre les principals característiques de l'AOD actual, i de propostes per a les diferents unitats i departaments de la Generalitat de Catalunya.
· Una visió del debat actual sobre AOD, cooperació descentralitzada i eficàcia del desenvolupament.

Sessió 2:
1. La coherència de polítiques per al desenvolupament (CPD).
· La CPD i el seu tractament en l'àmbit internacional.
· La configuració de l'Agenda 2030 i els objectius del desenvolupament sostenible (ODS) com una agenda de CPD.
· Oportunitats per a la coordinació i la coherència de polítiques per al desenvolupament que s'obren en el cicle de planificació estratègica.

Javier Sánchez Cano, responsable de Planificació, Seguiment i Avaluació de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament.
Marc Navarro Vicente, politòleg, expert en avaluació
Natalia Millán Acevedo, doctora en ciència política (relacions internacionals), professora de la Universitat Pontifícia Comillas i secretària de la Red Española de Estudios de Desarrollo (REEDES)

Dilluns 4 de juny de 2018 de 9 a 14 h
Dimecres 6 de juny de 2018 d'11 a 14 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

30

8 hores

Cal que us hi inscrigueu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert el vostre departament o organisme.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Josep Maria Nin Lumbiarres