• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Les consultes públiques prèvies: un entrebanc per regular o una oportunitat per participar? (10248/2018-1)

Torna

L'obligació d'efectuar una consulta pública electrònica abans d'elaborar projectes normatius és una de les novetats rellevants de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La idea bàsica és que potenciar la participació i la transparència millora la qualitat de la regulació des del punt de vista de la seva eficàcia i la seva legitimitat democràtica.

La introducció d'aquest tràmit, vinculat amb l'avaluació d'impacte normatiu i el govern obert, permet superar alguns dels dèficits tradicionals del procediment d'elaboració de normes. Alhora, però, s'hi afegeix complexitat i la seva aplicació indiscriminada planteja dubtes. És per això que, a fi de facilitar-ne el compliment i garantir una aplicació homogènia i efectiva a l'Administració de la Generalitat, s'ha adoptat l'Acord del Govern, de 25 d'abril de 2017, relatiu a l'oportunitat de les iniciatives legislatives del Govern i a la seva consulta pública, així com la Instrucció de 25 d'abril de 2017, per la qual es preveu el Circuit intern per a la tramitació d'una consulta pública i la seva publicació al portal Participa.gencat.cat.

El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i el Departament de la Presidència conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya organitzen aquesta sessió.

Analitzar la consulta prèvia des de les diferents perspectives que hi conflueixen.
Reflexionar sobre el funcionament de les eines que s'han posat a disposició de les unitats promotores i valorar-ne els resultats.

Personal tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb responsabilitat en relació amb l'elaboració de normes o amb la tramitació de consultes prèvies i amb altres canals de participació ciutadana.

10.40 Acreditacions.
11.00 Benvinguda i presentació a càrrec de M. Dolors Feliu, directora general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica.
11:15 El tràmit de consulta pública prèvia: context, distinció d'altres figures i excepcions.
11:45 L'avaluació preliminar: el contingut de la consulta pública prèvia.
12:15 Les consultes públiques com a canal de participació ciutadana: riscos i oportunitats.
12:45 Torn obert de paraules

Aránzazu Colom, advocada de la Generalitat, Gabinet Jurídic, Departament de la Presidència.
Paula Ortí, cap de l'Àrea de Millora de la Regulació, Direcció General de Coordinació Interdepartamental, Departament de la Presidència.
Laura Suñé, sub-directora general de Qualitat Democràtica, Secretaria de Transparència i Govern Obert, Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

28 juny 2018, d'11 a 13 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

180

2 hores

Cal que us hi inscrigueu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert el vostre departament o organisme.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Josep Maria Nin Lumbiarres