• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Jornada sobre el Reglament europeu de protecció de dades, per a entitats del sector públic (10254/2019-1)

Torna

El 25 de maig de 2018 es va començar a aplicar el Reglament europeu de protecció de dades (RGPD) a les organitzacions que tracten dades personals. Això ha obligat a introduir canvis en la gestió de la privacitat. Un cop ja han transcorregut els primers mesos de la seva aplicació, és hora de valorar quin ha estat el grau d'adaptació per part de les entitats del sector públic, així com els problemes i dificultats amb què s'han trobat aquestes entitats, i les possibles solucions. També es farà un repàs dels pronunciaments més rellevants de l'APDCAT en aplicació de l'RGPD.

Aprofundir en el coneixement sobre la casuística generada per l'aplicació plena de l'RGPD a partir del 25 de maig de 2018.

Personal de les entitats del sector públic institucional de la Generalitat de Catalunya que treballin en àrees relacionades amb la protecció de dades personals.

11.40 h Acreditacions
12.00 h Benvinguda i presentació
12.10 h Continguts:
- Repàs dels aspectes clau de l'RGPD.
- Problemes detectats amb més freqüència i/o dificultats en l'aplicació de l'RGPD.
- Novetats més rellevants de la nova LOPDGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre).
- Anàlisi dels pronunciaments recents de l'APDCAT sobre l'RGPD.

Carles San José Amat
Cap de l'Àrea d'Inspecció. Autoritat Catalana de Protecció de Dades

29 de maig de 12 a 14.30 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

218

2 hores i 30 minuts

Cal que us adreceu a la unitat responsable de formació dels serveis centrals del departament al qual el vostre organisme o entitat està adscrit

(cliqueu tot seguit):
Llista de responsables de formació

El termini d'inscripció finalitzarà el 22 de maig de 2019, o abans d'aquesta data si s'ha arribat a l'aforament màxim de la sala d'actes de l'EAPC.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Josep Maria Nin Lumbiarres