• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Jornada de bones pràctiques en administració digital a la Generalitat (10256/2019-1)

Torna

Aquesta formació, promoguda conjuntament per l'Oficina de Processos i Administració Electrònica i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, pretén acostar el personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en especial aquelles persones que per la seva responsabilitat estan implicades en projectes en aquest àmbit, a les eines i solucions corporatives d'administració electrònica, així com els projectes d'impuls de l'administració digital, i també les solucions i els projectes departamentals, i fins i tot d'altres administracions, que puguin resultar exemplars per alguna causa o que podrien arribar a ser aprofitables per altres organismes. La transformació digital és un repte de tots els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, i no sempre és fàcil afrontar-lo: aquestes jornades ofereixen l'oportunitat de conèixer de primera mà l'experiència de diferents departaments i organismes, i també d'altres administracions, en la seva aposta per l'administració digital.

Tenir l'oportunitat de conèixer experiències i bones pràctiques en la implementació d'eines corporatives i departamentals d'administració electrònica, així com projectes de transformació digital, per part dels diferents departaments i organismes de la Generalitat i d'altres administracions públiques.

Personal tècnic, administratiu, de comandament i directiu de les àrees d'organització, àrees TIC, unitats gestores dels departaments i organismes de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i de l'Administració local.

8.40 h Acreditacions

9:00 h
Benvinguda
Magda Castro i Masalias, sub-directora general de Captació de Talent i Formació Contínua Professionalitzadora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
Presentació
Ester Manzano Peláez, directora general de Modernització i Innovació de l'Administració, Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Conferències:
. «L'estratègia d'administració digital a la Generalitat de Catalunya»
Ester Manzano Peláez
. «Presentació de la Guia de serveis digitals de la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració»
Josep Maria Flores
. «La gestió documental amb DocTram i ARESTA»
Montserrat Sagalés i Torra, Patrícia Lloveras Pujol i Adrià Cruz Espinosa


10.45 h Pausa

11.15 h
Conferències:
. «Blockchain: un cas d'ús a l'Agència de Residus de Catalunya»
Carles Martín i Garriga i Lluís Sancliment Alcaraz
. «La implementació de l'eina Self Sufficiency Matrix (SSM) en els serveis socials de Catalunya per a la detecció de casos de complexitat social»
Meritxell Benedí i Altés
. «Laboratori d'innovació: la signatura biomètrica»
Esther Peña de las Heras i Marta Sabater Solanes
. «La signatura biomètrica aplicada als serveis socials»
Anna Rufí Vilà
. «La gestió del canvi a l'Ajuntament de Mollet del Vallès»
Begoña Ballvé Jerez

13.45 - 14.00 h Torn obert de paraules

Ester Manzano Peláez
Directora general de Modernització i Innovació de l'Administració, Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Josep Maria Flores
Analista d'organització de l'Oficina de Processos i Administració Electrònica, Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració, Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Esther Peña de las Heras
Cap de l'Oficina de Processos i Administració Electrònica, Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració, Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Marta Sabaté Solanes
Cap de l'Àrea d'Innovació i d'Anàlisi de l'Ocupació Pública, Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració, Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Anna Rufí Vilà
Directora tècnica de Serveis Socials, Consell Comarcal d'Osona
Meritxell Benedí i Altés
Directora general de Serveis Socials, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Montserrat Sagalés i Torra
Sub-directora general d'Organització i Serveis del Departament de Salut
Patrícia Lloveras i Pujol
Responsable de Gestió Documental i Arxiu del Servei de Serveis Generals del Departament de Salut
Adrià Cruz Espinosa
Gestor de Solucions TIC del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació
Carles Martín i Garriga
Cap del Departament de Tecnologies de la Informació de l'Agència de Residus de Catalunya
Lluís Sancliment Alcaraz
Direcció d'Innovació i Dades del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
Begoña Ballvé Jerez
Cap de Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Mollet del Vallès

3 de juny, de 9 a 14 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

168

5 hores

Cal que us hi inscrigueu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert la unitat de formació del vostre departament o organisme.

S’expedirà un certificat d'assistència a l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives.

Josep Maria Nin Lumbiarres