• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Jornada sobre el Dia mundial de la seguretat i la salut en el treball (10276/2019-1)

Torna

La Jornada sobre el Dia mundial de la seguretat i la salut en el treball està concebuda, com és habitual, com un lloc de trobada de les persones de totes les administracions públiques catalanes, i molt especialment de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que tenen alguna responsabilitat en la gestió de la prevenció, la seguretat i la salut del personal, ja sigui perquè formen part d'un servei de prevenció propi, que tingui responsabilitats en matèria de gestió de personal o bé perquè siguin representants dels treballadors i treballadores com a delegats o delegades de prevenció.

Per a aquest any 2019 volem reflexionar sobre un tema que pot afectar el col·lectiu de tècnics de prevenció i també altres unitats de l’administració amb competència per gestionar aspectes diversos de la prevenció de riscos laborals. Com a treballadors públics, els tècnics de prevenció tenen coberta la responsabilitat civil en l’exercici de les seves funcions a través de les assegurances contractades per l’administració. És necessari, però, aclarir en quins supòsits, quines cobertures i quines exclusions tenen aquestes assegurances, i quin és el circuït que segueix la tramitació cap a la unitat que les gestiona.

Posteriorment, a la taula rodona, abordarem una de les vessants que pot portar a afrontar aquesta responsabilitat civil, però que va molt més enllà d’aquesta matèria: la coordinació d’activitats empresarials, amb la visió de diferents participants representants de diverses organitzacions.

Donar a conèixer els conceptes bàsics sobre la responsabilitat civil del col·lectiu de tècnics de prevenció, l’abast de les cobertures i les exclusions
Aclarir els possibles dubtes sobre aquest àmbit, que afecta l’exercici de les tasques dins dels serveis de prevenció i altres unitats, a fi de garantir la seguretat i salut dels treballadors i treballadores

Personal dels serveis de prevenció de riscos laborals, agents socials, delegats i delegades de prevenció de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les administracions públiques catalanes; responsables i comandaments de gestió de la prevenció i de recursos humans, i personal directiu.

9.10 h Acreditacions

9.30 h Benvinguda a càrrec de Xavier Gatius, secretari general del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
Presentació a càrrec d'Annabel Marcos, secretària d'Administració i Funció Pública.

10.00 h Conferència: «Cobertura asseguradora de la responsabilitat civil dels tècnics de prevenció» Cristina Turmo, sub-directora general de Riscos i Assegurances. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

11.00 h Debat

11.30 h Pausa

12.00 h Taula rodona: «La coordinació d'activitats empresarials»
Moderador:
Albert Imaz, cap de l’Àrea de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials
Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials de la Direcció General de Funció Pública
Participants: Jiri Tvrdi Moix, Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

13.30 h Debat

14.00 h Cloenda a càrrec de Pilar Sorribas, directora general de Funció Pública

7 de maig de 2019, de 9.30 a 14.30 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

218

5 hores

A través d'ATRI o mitjançant el circuit establert per la Unitat de Formació del departament d'adscripció.

Josep Maria Nin Lumbiarres