• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Jornada "10 anys de política pública de millora de la regulació" (10306/2018-1)

Torna

Millorar la regulació significa dissenyar polítiques públiques i normes jurídiques de manera que puguin assolir els seus objectius. Alhora, és una forma de treballar orientada a garantir que les decisions discrecionals es preparin de manera oberta i transparent, i que comptin amb la millor evidència disponible i la implicació de la ciutadania i els interessats.
La millora regulatòria és, en definitiva, una política pública transversal que persegueix l'eficàcia i l'eficiència de l'ordenament jurídic a fi d'afavorir el desenvolupament econòmic, la sostenibilitat ambiental i el benestar social, tal com han posat en relleu de forma reiterada la UE i l'OCDE.
La seva adopció per part del Govern de la Generalitat de Catalunya l'any 2008 ha anat acompanyada de la implantació de l'avaluació d'impacte normatiu i de la creació d'una unitat administrativa responsable d'impulsar aquest instrument i de vetllar perquè s'apliqui correctament.
El desè aniversari de la posada en marxa d'aquesta política pública a Catalunya és un moment especialment oportú per fer balanç de la feina feta i reafirmar el compromís amb la qualitat normativa.

Conèixer la rellevància jurídica, econòmica i social de la política pública de millora de la regulació, dels seus instruments i de la seva organització.

Personal directiu i tècnic de l'Administració de la Generalitat amb responsabilitat en relació amb l'elaboració de normes, així com personal d'altres institucions i òrgans de la Generalitat.

8.50 h Acreditacions
9.30 h Inauguració a càrrec de l'Hble. Sra. Elsa Artadi, consellera del Departament de la Presidència.
Presentació a càrrec de la Sra. Ester Obach, directora general de Coordinació Interdepartamental, Departament de la Presidència.

9.45 h Ponència “La importància estratègica de la qualitat normativa”, a càrrec del Dr. Nick Malyshev, cap de la Divisió de Política Regulatòria, Direcció de Governança Pública, OCDE.

10.15 h Taula rodona "Instruments de millora de la regulació i procediment d'elaboració de normes"
Moderadora: Sra. Dolors Feliu, directora general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.
Participants:
Dr. Juli Ponce, catedràtic de dret administratiu a la Universitat de Barcelona.
Dra. Inmaculada Revuelta, professora titular de dret administratiu a la Universitat de València.
Dra. Dolors Canals, ex-directora de Qualitat Normativa del Departament de la Presidència professora titular de dret administratiu a la Universitat de Girona.

11.30 h Pausa-cafè

12.00 h Taula rodona "Arquitectura institucional de la millora regulatòria"
Moderador: Dr. Manuel Flores, economista sènior a la Divisió de Política Regulatòria, Direcció de Governança Pública, OCDE.
Participants:
Sr. Ramon Sánchez, director de l'Oficina de Coordinació i Qualitat Normativa, Subsecretaria del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat. Govern d'Espanya.
Sr. Cayetano Prieto, cap de divisió de l'Oficina de Qualitat Normativa, Secretaria General Tècnica de la Vicepresidència, Conselleria de Presidència i Portaveu. Comunitat de Madrid.
Sr. Jesús Méndez, cap de servei de Racionalització Administrativa de la Direcció General de Relacions Institucionals i Atenció al Ciutadà, Conselleria de la Presidència. Junta de Castella i Lleó.
Sra. Ester Diéguez, responsable d'anàlisi de projectes normatius de l'Àrea de Millora de la Regulació, Direcció General de Coordinació Interdepartamental, Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya.


13.15 h Ponència "Deu anys de millora regulatòria"
Sra. Paula Ortí, cap de l'Àrea de Millora de la Regulació, Direcció General de Coordinació Interdepartamental, Departament de la Presidència.
13.35 h Cloenda a càrrec del Sr. Víctor Cullell, secretari del Govern, de la Generalitat de Catalunya

23 de novembre de 2018, de 9.30 a 14 h

Palau de la Generalitat

Cal recordar que l'accés és pel carrer Sant Sever.

130

4 hores i 30 minuts

Cal que us hi inscrigueu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert el vostre departament o organisme.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Josep Maria Nin Lumbiarres