• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Jornada virtual RELIG 2020: Religió i Covid19: impacte i reptes davant la pandèmia (10340/2020-1)

Torna

El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants, al llarg dels darrers decennis, causats fonamentalment pels fenòmens migratoris i pels processos de globalització. En aquest sentit, destaca l'increment que ha experimentat la diversitat religiosa, que s'ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya i dels seus centres de culte.
La Direcció General d'Afers Religiosos (DGAR) promou la innovació i la recerca en matèria de diversitat religiosa, amb la voluntat de contribuir a la millora del coneixement de la cultura religiosa en la societat catalana i l'impuls del diàleg interreligiós com a eina per fomentar la convivència i la tolerància. Mitjançant les convocatòries RELIG impulsades des de l'any 2014 la DGAR dona suport a projectes de recerca amb la finalitat d'obtenir resultats científics i propostes d'intervenció aplicables en l'àmbit de la gestió de la diversitat religiosa, i a través de les jornades anuals RELIG es promou la reflexió des de la vessant teòrica i pràctica, combinant ponències, projectes de recerca i experiències pràctiques impulsades per les administracions públiques i el teixit associatiu religiós.
Enguany, i atesa la incidència que ha suposat la covid19 en tots els àmbits d'actuació, també en el religiós, es proposa destinar l'àmbit temàtic de la Jornada RELIG 2020, a l'impacte i els reptes que ha suposat el coronavirus a l'àmbit religiós.

Reflexionar sobre l'impacte i els reptes que ha suposat la covid19 a l'àmbit religiós
Fer difusió d'experiències a nivell local sobre gestió del dret a la llibertat religiosa en temps de pandèmia.

Personal al servei d'administracions públiques. I específicament, a aquells que hagin de planificar serveis públics o atendre persones d'orígens culturals i de religions diverses; professionals de l'àmbit d'intervenció social, personal investigador en matèria d'afers religiosos i personal vinculat al teixit associatiu religiós.

9.30h Presentació institucional.

Escola d'Administració Pública de Catalunya. Marta Felip i Torres

Direcció General d'Afers Religiosos. Xavier Bernadí i Gil

9.35 a 10.30h Ponència inaugural impartida pel Dr. Francesc Torralba Roselló, expert i president del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, que ha elaborat una publicació sobre la matèria a tractar, "Viure en allò essencial. Idees i preguntes després de la pandèmia", fent una reflexió en especial referència a l'àmbit espiritual.

10.30 a 11h Taula d'experiències de les administracions locals. Reptes de la gestió del fet religiós a nivell local en temps de covid19

Moderació a càrrec de Rosa Ma. López Ros, responsable de Formació, Recerca i Avaluació de la Direcció General d'Afers Religiosos

Amb la participació de representació tècnica de diferents ajuntaments:

- Berta Rierola Carrera. Tècnica de ciutadania. Ajuntament de Vic

- Pipi Fernández Fontanini. Tècnica de ciutadania. Ajuntament de Lloret de Mar.

- Anna Salvador. Coordinadora d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona

11h a 12h Taula de reflexió amb representants de les entitats religioses. Aprenentatges durant la pandèmia des de la vessant espiritual.

Moderació a càrrec del Sr. Joan Hernández Serret. Director del Grup de Treball Estable de Religions (GTER)

Amb la participació de representants del GTER i del Consell Interreligiós:

- Antoni Matabosch Soler. Delegat de la Conferència Episcopal Tarraconense i president del GTER

- Jorge Burdman Rozenbaum. Responsable de diàleg interreligiós de la Comunitat Israelita de Barcelona

- Montserrat Castellà. Junta de la Coordinadora Catalana d'Entitats Budistes

- Mohammed Halhoul Debboun. Secretari de la Federació del Consell Islàmic de Catalunya

4 de novembre, de 9.30 a 12 h

Curs virtual

100

2 hores i 30 minuts

Cal que us hi insciviu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert el vostre departament o organisme.

S’expedirà un certificat de participació a l 'alumnat que tingui la participació mínima establerta.

Francesc Xavier Moreno de Haro