• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Taller sobre motivació i gestió d'equips ANUL·LAT (20006/2020-1)

Torna

La situació socioeconòmica viscuda a la darrera dècada ha impactat a les nostres administracions públiques. La gestió del factor humà és un valor tangible que es confereix a les accions orientades a la gestió efectiva dels equips de treball i, la seva motivació, un paper clau en la planificació estratègica dels recursos humans a les nostres administracions.
L'origen de la motivació del personal públic, com el de qualsevol altra organització, no és responsabilitat exclusiva de l'empleat/da, cal un lideratge amb habilitats per gestionar emocions i comportaments, que s'adapti a les necessitats, les motivacions i les potencialitats individuals i grupals, amb el qual s'assoliran quotes d'eficiència i sostenibilitat majors en els equips de treball de les administracions públiques.
L'objectiu d'aquest curs és proporcionar a l'alumnat eines per adequar estils de lideratge a la gestió d'equips, conèixer i aplicar estratègies per fomentar la motivació dels membres de l'equip i/o comportaments individuals dels seus col·laboradors.

Conèixer nous enfocaments conceptuals de l'exercici del lideratge i de la millora de la motivació del personal a càrrec seu.
Desenvolupar metodologies i tècniques pràctiques aplicables a l'exercici del lideratge, la motivació i la gestió de les relacions professionals.

Personal de les Administracions locals:
- dels departaments de recursos humans,
- que desenvolupi funcions de rol de comandament o conductors d'equips de treball,
- i/o que hagi de treballar en equips específics, com a integrants d'aquests, i puguin ajudar a l'assoliment de fites pròpies i grupals.

1. Administració pública i gestió de la motivació en temps de crisi.
2. Estudi, detecció i pràctica de la motivació en els equips de treball.
3. Constel·lacions organitzacionals. Disseny d'un pla individual de millora.
4. Comunicació interpersonal a l'entorn laboral. Eines psicomètriques relacionals. Treball pràctic amb el model de preferències bridge.
5. Gestió d'equips de treball i models d'estats relacionals en equips de treball.
6. Dinàmiques perquè els equips evolucionin a estats més eficients vs. dinàmiques de superació d'estadis d'ineficiència.
7. Coaching d'equips - Belbin i rols d’equip - Subtaller coaching amb gossos. (En cas de patir algun tipus d'al·lèrgia o incomoditat associada al contacte amb els gossos, caldrà tenir-ho present quan es valori enviar la petició d'inscripció al taller.).
8. Desenvolupament d'un pla individual de treball.

Carlos Pérez Rodríguez
Cap de la Secció de Comunicació i Projectes de Recursos Humans
Diputació de Barcelona

Maren Navarro Ferrer
Psicòloga organitzacional i coach
Consultora Coaching Ability

Núria Tabares
Professora associaciada Facultat d'Economia i Empresa UAB
Consultora Coaching Ability

Taller que incorpora dinàmiques i exercicis individuals i grupals per a la resolució de situacions reals amb el suport de diferents eines: qüestionaris, anàlisi de situacions, dinàmiques participatives i simulació de casos rols playings. S'estimularà i facilitarà l'intercanvi de reflexions i d'experiències. L'avaluació es farà sobre la base del pla individual desenvolupat.

4, 11, 18 i 25 de maig, de 9:30 a 14:30h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

20

20 hores

Activitat gratuïta. Aquest taller inclou una activitat amb gossos. En cas de patir algun tipus d'al·lèrgia o incomoditat associada amb el contacte amb aquests animals, caldrà tenir-ho present quan es sol·liciti la inscripció.

A l'alumnat que assisteixi al 75% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Xavier Torreguitart Jaile