• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Curs sobre negociació col·lectiva dels empleats de les entitats locals (20014/2019-1)

Torna

L'objectiu d'aquest curs és l'adquisició dels coneixements necessaris per afavorir un adequat desenvolupament de les qüestions que poden sorgir en un procés de negociació.

- Conèixer els aspectes essencials de la negociació col·lectiva.
- Diferenciar les matèries susceptibles de negociació i els agents que hi poden estar implicats.
- Identificar les fases dels procediments de negociació.

Personal tècnic i administratiu de les àrees de recursos humans de les administracions locals.

1. Les meses de negociació de les entitats locals.
2. Matèries comunes objecte de negociació.
3. Procediment de negociació.
4. Suspensió d'acords i convenis col·lectius.

Susana de la Fuente Prada
Tècnica assessora en dret
Servei de Relacions Col·lectives i Suport Jurídic
Diputació de Barcelona

Exposició del docent amb anàlisi d'exemples pràctics i la participació dels assistents.

6, 13, 20 i 27 de novembre; de 09:30 a 14:30h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

30

20 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 75% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Laia I. Ferrer Cazalla