• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

RELIG 2019: Religió, ecologia i espiritualitat. Una oportunitat de diàleg per a la sostenibilitat (20028/2019-1)

Torna

El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants, al llarg dels darrers decennis, causats fonamentalment pels fenòmens migratoris i pels processos de globalització. En aquest sentit, destaca l'increment que ha experimentat la diversitat religiosa, que s'ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya i dels seus centres de culte.
La Direcció General d'Afers Religiosos promou la innovació i la recerca en matèria de diversitat religiosa, amb la voluntat de contribuir a la millora del coneixement de la cultura religiosa en la societat catalana i l'impuls del diàleg interreligiós com a eina per fomentar la convivència i la tolerància.
Mitjançant les convocatòries RELIG impulsades des de l'any 2014 la DGAR dona suport a projectes de recerca amb la finalitat d'obtenir resultats científics i propostes d'intervenció aplicables en l'àmbit de la gestió de la diversitat religiosa, i a través de les jornades anuals RELIG es difonen els seus resultats.
La temàtica de la jornada RELIG d'enguany es destina a reflexionar sobre com els conceptes de desenvolupament sostenible i ecologia integral esdevenen punt de trobada i de diàleg entre les diferents confessions religioses

- Fer difusió de projectes de recerca sobre sostenibilitat i religió
- Donar a conèixer recursos divulgatius i experiències sobre ecologia i sostenibilitat impulsades per les confessions religioses

Personal al servei de les administracions públiques catalanes. Específicament aquell que ha de planificar serveis públics o atendre persones d'orígens culturals i de religions diverses. Professionals de l'àmbit d'intervenció social, l'ecologia i la sostenibilitat. Personal investigador en matèria d'afers religiosos i sostenibilitat. Personal vinculat al teixit associatiu religiós.

8.45-9.00 Acreditació dels participants
9.00-9.15 Presentació institucional.
Magda Castro i Masalias, Sub-directora General de Captació del Talent i Formació Contínua Professionalitzadora
Marcel·lí Joan Alsinella, director general d'Afers Religiosos
9.15-10.00 Ponència inaugural. ‘L'ecologia integral, un pont de diàleg entre religions i un servei necessari a la societat’.
Dr. Antoni Matabosch i Soler. Catedràtic emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. Delegat catòlic i president del Grup de Treball Estable de Religions (GTER).
10.00-11.30h. La recerca sobre sostenibilitat, espiritualitat i religió. Presentació de projectes de l'àmbit universitari.
- Projecte de recerca ‘Participen les comunitats religioses presents a Catalunya en la cultura climàtica?’ Universitat Internacional de Catalunya amb finançament de la DG d'Afers Religiosos a la convocatòria RELIG 2018.
Dra. Sílvia Albareda Tiana. Facultat d'Educació. Directora de Sostenibilitat de la UIC.
- Curs de Postgrau ‘Significats i Valors Espirituals de la Natura’. Universitat de Girona.
Dr. Josep Maria Mallarach, (director) i Dr. Josep Gordi Serrat (coordinador) del postgrau.
11.30-12.00 Pausa
12.00-14.00 Presentació d'experiències sobre ecologia i sostenibilitat impulsades des de les confessions religioses.
Moderació a càrrec del Sr. Joan Hernández Serret. Director del Grup de Treball Estable de Religions.
- Xarxa de Parròquies i comunitats cristianes EcoSolidàries .
Sra. Maria Bargalló Castellón, vice-presidenta de Justícia i Pau
- “Ecologia i islam”. Dídac P. Lagarriga. Col·laborador de la Fundación de Cultura Islàmica (FUNCI).
- “El budisme davant la crisi planetària”. Sr. Pepe Aponte. President de la Coordinadora Catalana d'Entitats Budistes.
- La Fe Bahá'í i l'ecologia. Comunitats Bahá'ís.Dr. Amin Emilio Egea Farzannejad

27 de novembre de 9 a 14 hores

Escola d'Administració Pública de Catalunya

180

5 hores

Activitat gratuïta.

S’expedirà un certificat d'assistència a l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives.

Laia I. Ferrer Cazalla