Accés al contingut
Accés al menú de la secció

XVIII Seminari d'actualització per a interventors (20029/2018-1)

Econòmica

Actualització-aprofundiment

Presentació

La finalitat d'aquest seminari és oferir un espai d'aprofundiment i d'actualització en l'àmbit de la intervenció local. S'incidirà especialment en les darreres novetats normatives i jurisprudencials, analitzant també bones pràctiques.

Objectius

1. Aprofundir en els coneixements propis dels professionals de l'àmbit de la intervenció local.
2. Conèixer bones pràctiques en l'àmbit de la intervenció local.
3. Debatre amb altres professionals d'aquest àmbit sobre els continguts i novetats exposades.

Destinataris

Interventors i interventores i tresorers i tresoreres dels ajuntaments de Catalunya.

Programa

PRIMERA SESSIÓ
Principals novetats de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic
Neus Colet
Presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Generalitat de Catalunya

Patrimoni municipal del sòl
Miquel Benito
Cap del Servei de contractació i patrimoni
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

SEGONA SESSIÓ
Novetats en el règim dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional

Víctor Siles
Advocat de la Generalitat

Publicitat activa i dret d'accés a la informació pública. Bon govern.

Sílvia Vernia
Direcció per a la Transparència i les Bones Pràctiques
Gerència de Recursos
Ajuntament de Barcelona

Professorat

Professionals de reconeguda expertesa en l'àmbit de la intervenció local.

Metodologia

A partir de la presentació i anàlisi d'un tema d'actualitat per part de persones expertes en l'àmbit de la intervenció local, es generarà debat amb els participants per aprofundir-hi.

Dates i horari

7 de març, 11 d'abril, 9 de maig, 6 de juny, 10 d'octubre i 7 de novembre de 9.30 a 14.30 h

Lloc

Escola d'Administració Pública de Catalunya

Places

150

Hores lectives

30 hores

Matrícula

Activitat gratuïta.

Certificat

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Responsable

Laia I. Ferrer Cazalla

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya