• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Sessió sobre la gestió de la diversitat religiosa a l'espai públic (20030/2019-1)

Torna

"El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants, al llarg dels darrers decennis, causats fonamentalment pels fenòmens migratoris i pels processos de globalització. En aquest sentit, destaca l'increment que ha experimentat la diversitat religiosa, que s'ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya i dels seus centres de culte.
L'espai públic urbà contemporani és testimoni del creixement d'expressions i manifestacions religioses que reflecteixen la revitalització de les identitats religioses a nivell global i la pluralització religiosa dels contextos urbans actuals."

- Donar a conèixer eines de gestió per a l'ús de l'espai públic per part d'entitats religioses
- Presentar la Guia per al respecte a la diversitat de creences a la via pública

El curs està dirigit a empleats públics que hagin de planificar serveis públics o atendre persones d'orígens culturals i de religions diverses.

4 desembre, de 9.30 a 14.30 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

25

5 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Laia I. Ferrer Cazalla