• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Curs sobre jurisprudència urbanística- ANUL. (20035/2020-1)

Torna

La finalitat d'aquest curs és estudiar i analitzar les sentències més rellevants per al món local, dictades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Actualitzar coneixements de la normativa d'urbanisme local.
Analitzar jurisprudència rellevant en matèria d'urbanisme.

Curs adreçat a tècnics i administratius de les àrees d'urbanisme de les administracions locals.

1. Anàlisi de les reformes legals i reglamentàries relatives al règim urbanístic de Catalunya.

2. Anàlisi de la jurisprudència de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria de:

- Planejament urbanístic
- Règim del sòl
- Gestió urbanística
- Intervenció administrativa urbanística
- Protecció de la legalitat urbanística
- Execució de sentències contencioses administratives

Manuel Tàboas Bentanachs
Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Les sentències s'enviaran a l'alumnat per tal que es puguin llegir prèviament i així analitzar i comentar amb el ponent durant les sessions.

12, 19 i 26 de maig i 2 i 9 de juny, de 9.30 a 14.30 hores

Escola d'Administració Pública de Catalunya

25

25 hores

Activitat gratuïta finançada amb fons AFEDAP.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Xavier Torreguitart Jaile