• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Taller sobre elaboració d'informes de deute públic local (20040/2018-1)

Torna

Taller orientat a l'actualització de coneixements sobre els diferents tipus d'informes de deute públic i la seva elaboració.

- Conèixer els tipus d'informes de deute públic local.
- Aprendre a elaborar els informes de deute públic local.

Curs adreçat al personal tècnic i administratiu de l'àrea de gestió econòmica de les administracions locals.

1. Justificació de l'endeutament públic i marc normatiu.
2. Modalitats d'endeutament.
3. Informes relatius a l'endeutament.
4. Gestió financera: gestió del pressupost i de la liquiditat.
5. Endeutament i fórmules de col·laboració publicoprivada.
6. Tutela financera: règim de comunicació i autorització.

Fernando González-Santacana Martín
Tresorer de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Es realitzarà una breu introducció als diferents continguts. Es plantejarà la problemàtica de qüestions relacionades amb el programa, fent servir eines informàtiques per a la seva resolució.

21 de març; de 9.30 a 14.30 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

20

5 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 100% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Laia I. Ferrer Cazalla