• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Curs sobre gestió dels instruments de tresoreria _ ANUL·LAT (20070/2020-1)

Torna

L'objectiu del curs és que l'alumne conegui el conjunt de tècniques i procediments destinats a gestionar òptimament els fons monetaris de l'entitat local, per tal de disminuir les necessitats de finançament a curt termini, rendibilitzar els excedents de fons monetaris i atendre en les millors condicions les obligacions monetàries, amb l'objectiu d'assegurar la liquiditat de l'entitat.

Conèixer tècniques i procediments destinats a gestionar òptimament els fons monetaris.

Curs adreçat al personal tècnic i administratiu de l'àrea de gestió econòmica de les administracions locals.

1. Incidència dels processos recaptatoris en la tresoreria de les entitats locals
2. Activitat financera local
3. Organització dels serveis econòmics de les entitats locals
4. Gestió de la tresoreria
5. Planificació financera / Planificació de la tresoreria
6. L'endeutament local
7. Aspectes bàsics de matemàtica financera

Cristina Casablanca
Cap de la Unitat del Vallès Occidental de l’ORGT

Verònica Barquero Miro
Tresorera
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Lourdes Juez
Tresorera
Ajuntament de l'Ajuntament de Cerdanyola

Fernando González-Santacana Martín
Tresorer de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Enfocament pràctic i aplicat dels continguts teòrics impartits. L'avaluació d'aprofitament es realitzarà mitjançant una prova tipus test que es facilitarà a l'alumnat el darrer dia de classe.

22 i 29 de maig i 5 i 12 de juny, de 9:30 a 14:30h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

30

20 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 75% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Xavier Torreguitart Jaile