• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Elements jurídics de la participació ciutadana ANUL·LADA (20091/2019-1)

Torna

Disposem d’un marc jurídic regulador de la participació ciutadana que cal conèixer i aprofundir-hi, d’acord amb les experiències implementades per les diferents administracions, però també fent-lo cassar amb altres marcs jurídics que es complementen i fan més robusta la capacitat d’influència de la ciutadania en els seus governs.
Amb aquest curs es pretén fer una repassada als elements jurídics de la participació ciutadana sense oblidar altres normatives que, per una banda, poden garantir el seu caràcter inclusiu i divers i, de l’altra, dotar a la ciutadania d’eines d’apoderament, com la relativa a la transparència i al govern obert.

- Conèixer la legislació relativa a la participació ciutadana, inclosa la normativa sectorial que en faci referència.
- Analitzar els punts de trobada entre participació, transparència i govern obert.
- Comparar diferents models de regulació de la participació ciutadana a les ordenances municipals.
- Decidir el marc legislatiu idoni per als diferents òrgans, processos i mecanismes de participació.

Personal de l'Administració local amb funcions jurídiques o de gestió de la participació ciutadana.

1. Règim jurídic, procediment administratiu i participació ciutadana.

2. Règim local i participació ciutadana.
2.1. Òrgans municipals de participació.
2.2. Sectorials públiques municipals i participació.
2.3. Pressupostos participatius.
2.4. Ordenances municipals i models de participació.

3. Participació, transparència i bon govern.
3.1. Marc normatiu.
3.2. Gestió de serveis públics.
3.3. Participació, diversitat i inclusió.

4. Ordenances municipals i apoderament ciutadà.

Jeroni Muñoz Soler
Cap de l'Oficina de Suport Jurídic de l'Àrea de Drets i Serveis a les Persones. Ajuntament de Manresa.

Les sessions s'estructuraran en dues parts. En la primera, hi haurà una exposició del docent dels elements jurídics que componen el programa. En la segona part, es proposarà l'anàlisi de models existents al territori català, amb debat i participació dels assistents a qui també es convidarà a aportar l'experiència pròpia.

18 i 25 de setembre; de 09:30 a 14:30h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

25

10 hores

Activitat gratuïta finançada amb fons AFEDAP.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Laia I. Ferrer Cazalla