• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Curs sobre la gestió dels cementiris municipals i dels serveis funeraris ANUL·LADA (20094/2020-1)

Torna

Aquesta formació pretén aproximar el personal de l'Administració local a la gestió dels cementiris i dels serveis funeraris. S'estudiaran els principis generals i les notes definitòries dels serveis; el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria; el Reglament supletori de Serveis Funeraris; les formes de prestació dels serveis; i les novetats més destacables previstes en el Projecte de la Llei de contractes del sector públic.

Fruit de diversos casos pràctics, s'analitzaran qüestions concretes: la comunicació amb la ciutadania, les concessions administratives sobre sepultures, el control i supervisió de les concessions de serveis o la transparència, entre d'altres.

Analitzar la prestació i gestió dels serveis funeraris i de cementiri, tenint en compte les diferents formes que ofereix l'ordenament jurídic.

Personal amb funcions de secretari, tècnic d'administració general, tècnic d'administració especial, regidor i, en general, altres empleats públics que intervinguin en la gestió i funcionament dels cementiris i serveis funeraris.

1. El servei municipal de cementiri: orígens i evolució.
2. Els serveis funeraris:
2.1. L'establiment del servei
2.2. El reglament del servei
2.3. Formes de prestació: la gestió indirecta
3. Anàlisi d'experiències pràctiques en la gestió de cementiris i serveis funeraris.

Carles Casellas Ayén
Secretari
Ajuntament de la Garriga

Enfocament interactiu que combina l'exposició de continguts, el plantejament de dubtes, l'anàlisi de casos pràctics i l'intercanvi d'experiències.

20 i 27 d'abril, de 10 a 14h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

25

8 hores

Activitat gratuïta finançada amb fons AFEDAP.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Xavier Torreguitart Jaile