• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Jornada sobre la contractació socialment responsable i bones pràctiques (20103/2018-1)

Torna

Les contractacions públiques socialment responsables (CPSR) tenen per objectiu establir un exemple i influir en el mercat.
Les CPSR es refereixen a les operacions de contractació que tenen en compte un o més aspectes socials dels següents: oportunitats d'ocupació, treball digne, compliment amb els drets socials i laborals, inclusió social (incloses les persones amb discapacitat), igualtat d'oportunitats, disseny d'accessibilitat per a tothom, consideració dels criteris de sostenibilitat, incloses les qüestions de comerç ètic i un compliment voluntari més ampli de la responsabilitat social de les empreses, i respecte als principis consagrats en el Tractat de la Unió Europea (TUE) i les directives de contractació.
Les CPSR esdevenen una eina molt eficaç per avançar en el desenvolupament sostenible i per assolir els objectius socials de les administracions públiques.
Directament relacionades amb la contractació socialment responsable trobem les empreses del tercer sector, que per la seva pròpia naturalesa són un actor important en l’economia social i solidària.
En aquesta jornada s'analitzarà el tractament que la nova llei de contractes dona a les clàusules socials, i s'exposaran altres fórmules de gestió socialment responsable de serveis a les persones, i alternatives a la contractació.

Analitzar el tractament que la nova llei de contractes dona a les clàusules socials.
Conèixer altres fórmules de gestió de serveis a les persones, socialment responsables, i alternatives a la contractació.

Càrrecs de comandament, responsables d'àrea i personal tècnic de les unitats de contractació de l'Administració local.

9:15 a 9:30 h
Acreditació participants

9.30 a 9.45 h
Presentació de la jornada a càrrec de la Sra. Magda Castro Masalias
Sub-directora general de Captació del Talent i Formació Contínua Professionalitzadora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

9:45 a 11:00 h
Les clàusules socials a la nova llei de contractes del sector públic: els orígens, la contextualització normativa i anàlisi d'experiències

Paula Hors
Cap del Servei de Contractació Agregada
Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

--11:00 a 11:30 h - Pausa - descans--

11:30 a 12:45 h
Possibilitats de gestió de serveis d’atenció a les persones, de forma socialment responsable, emprant fórmules alternatives a la contractació administrativa

Susana Ferrer
Advocada

Paula Hors
Cap del Servei de Contractació Agregada
Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

Susana Ferrer
Advocada
Experta en dret públic-processal i dret d'empresa

Coordinador - moderador:
Víctor Siles Marc
Cap de l'Assessoria Jurídica
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

16 de novembre; de 9.15 a 12.45 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

180

4 hores

Activitat gratuïta finançada amb fons AFEDAP.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Laia I. Ferrer Cazalla