• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

El règim jurídic aplicable als municipis en l'organització d'activitats lúdiques i culturals ANUL·LA (20104/2020-1)

Torna

En aquest curs s'analitzarà el règim aplicable a les activitats de caràcter lúdic d'interès per als veïns i veïnes, tant aquelles que es presten per particulars com les organitzades per l'Ajuntament.
Així mateix, s'examinaran els instruments per potenciar aquest tipus d'activitats, els procediments a seguir i les possibles responsabilitats imputables a l'ens organitzador i/o entitat local.

- Analitzar el règim aplicable a les activitats de caràcter lúdic d'interès per als veïns i veïnes.

Personal secretari, tècnic d'administració general, tècnic d'administració especial, regidor i, en general, altres empleats públics que intervinguin en la prestació i gestió d'espectacles i activitats culturals.

1. Activitats lúdiques de particulars d'interès per als veïns:
1.1. Instruments per promocionar-les: subvenció i cessió d'espais.
1.2. La intervenció de l'Ajuntament en l'activitat: comunicacions i permisos.

2. Activitats lúdiques organitzades per l'Ajuntament:
2.1. Formes de contractació.
2.2. Mesures de seguretat.
2.3. Responsabilitat.

Marià Vilarnau Massa
Director del Servei d’Assistència Tècnica a Municipis
Diputació de Girona - XALOC

Exposició de la docent amb anàlisi d'exemples pràctics i de la participació dels assistents.

7 de maig, de 9:30 a 14:30h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

25

5 hores

Activitat gratuïta finançada amb fons AFEDAP.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Xavier Torreguitart Jaile