• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

IX Seminari d'urbanisme (20118/2018-1)

Torna

La finalitat d'aquest seminari és oferir un espai d'aprofundiment i d'actualització en l'àmbit de l'urbanisme. S'incidirà especialment en les darreres novetats normatives i jurisprudencials, analitzant també bones pràctiques.

1. Aprofundir en els coneixements propis dels professionals de l'àmbit de l'urbanisme.
2. Conèixer bones pràctiques en l'àmbit de l'urbanisme.
3. Debatre amb altres professionals d'aquest àmbit sobre els continguts i novetats exposades.

Seminari adreçat al personal tècnic que treballi a les àrees d'urbanisme de les administracions locals.

PRIMERA SESSIÓ: L'URBANISME A L'ESTRADA
- Últims pronunciaments del TSJ de Catalunya en matèria d'Urbanisme.
- Edificis i usos fora d’ordenació o amb volum disconforme. Autorització d’usos i obres de caràcter provisional.

Manuel Táboas Bentanachs
Magistrat del TSJC

SEGONA SESSIÓ: LA GESTIÓ URBANÍSTICA
- Aspectes tècnics de la gestió urbanística en les modalitats i formes d’execució més freqüents.

Joan Güell Roca
Arquitecte Urbanista. Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya

TERCERA SESSIÓ: L’OBTENCIÓ DE SISTEMES PER EXPROPIACIÓ I REPARCEL·LACIÓ: TRACTAMENT DELS DRETS I CÀRREGUES PREEXISTENTS SOBRE LES FINQUES

- L’obtenció de sistemes en execució del planejament urbanístic L’expropiació com actuació aïllada. L’expropiació com a sistema d’actuació urbanística. L’obtenció de sistemes urbanístics per cessió gratuïta en el sistema de reparcel·lació. Valoració del sòl.

Carles Pareja Lozano
Doctor en Dret
Soci de Pareja i associats, advocats.

- Compatibilitat de drets i càrregues preexistents sobre les finques. Indemnitzacions per enderroc de construccions i instal·lacions. Indemnitzacions per trasllat d’activitats. Indemnitzacions per extinció de drets personals i reals. El dret de reallotjament de les persones afectades per actuacions urbanístiques.

Elvira Fernández Lozano
Doctora en Dret
Sòcia de Pareja i associats, advocats

QUARTA SESSIÓ: LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA

- La protecció de la legalitat urbanística: inspecció i procediments de protecció (I i II)

Carmen Alonso Higuera
Secretària General
Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Professinals de reconeguda expertesa en l'àmbit de l'urbanisme.

A partir de la presentació i anàlisi d'un tema d'actualitat per part de persones expertes en l'àmbit de l'urbanisme, es generarà debat amb els participants per aprofundir-hi.

21 de març, 25 d'abril, 23 de maig, 20 de juny, 24 d'octubre i 21 de novembre; de 9.30 a 14.30 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

150

30 hores

Activitat gratuïta

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Laia I. Ferrer Cazalla