• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Curs sobre els procediments establerts a la Llei d'Urbanisme (20131/2019-1)

Torna

Curs orientat a la comprensió de conceptes teòrics de la Llei d'Urbanisme i de la seva aplicació pràctica a les àrees d'urbanisme de les administracions locals.

1. Conèixer els sistemes de gestió urbanística des d'una perspectiva teoricopràctica.
2. Identificar eines per a la resolució de problemes tècnics d'urbanisme.

Personal tècnic i administratius de les àrees d'urbanisme de les administracions locals que no siguin juristes.

Mòdul 1
El planejament urbanístic. Procediments d'elaboració, modificació i revisió.

Mòdul 2
La gestió urbanística i els procediments urbanístics per portar-la a terme.

Mòdul 3
La intervenció administrativa en l'edificació i el procediment pel seu exercici.

Mòdul 4
Els procediments urbanístics davant la vulneració de l'ordre jurídic urbanístic.

Joan Manel Ferrera Izquierdo
Secretari
Ajuntament de Sitges

Exposició del docent amb anàlisi d'exemples pràctics i de la participació dels assistents. Per avaluar l'aprofitament del curs, l'alumnat haurà de superar la realització de qüestionaris tipus test.

20 i 27 de setembre, 4, 11 i 25 d'octubre i 4 de novembre; de 09.30 a 14.30h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

25

30 hores

Activitat gratuïta finançada amb fons AFEDAP.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Laia I. Ferrer Cazalla