• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Planificació estratègica per a l'elaboració de cartes de servei en l'àmbit local (20136/2018-1)

Torna

Aquesta activitat formativa pretén donar eines per per emprendre projectes de millora de la qualitat dels serveis basant-se en el model de cartes de serveis. Els projectes d'implantació de cartes de serveis requereixen d'un enfocament, una operativa d'elaboració i de manteniment que asseguri la seva viabilitat i que s'adaptin als requeriments normatius (Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transferència, accés a la informació pública i bon govern).

1. Identificar elements normatius i tècnics per a l'elaboració de cartes de serveis.
2. Conèixer eines per iniciar una dinàmica d'aplicació pràctica d'elaboració de cartes de serveis.
3. Practicar una metodologia participativa d'elaboració de cartes de serveis que posa en el centre la ciutadania.

Adreçat a professionals de l'Administració local que han d'iniciar o han de revisar un procés d’elaboració o revisió de cartes de serveis adaptades segons la Llei 19/2014.

1. Conceptes bàsics de planificació estratègica i gestió de projectes:
- Introducció a la planificació en el món local: el cicle del mandat
- Metodologies de planificació: de l'estratègia planificada a l'estratègia adaptativa
- La interacció amb l'entorn en la planificació estratègica
- L'ABC de la planificació estratègica
- Mites de la planificació estratègica

2. Les cartes de serveis com a eina de planificació estratègica
- Què és una carta de serveis
- Les cartes de serveis en el context del Govern obert
- Beneficis d’una carta de serveis
- Tipologia de cartes de serveis
- Marc normatiu recent: Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
- Continguts d’una carta de serveis

3. Procés d'elaboració d’una carta de serveis adaptada a la llei 19/2014
- Les cartes de serveis participatives
- Inici del projecte
- Definició de l'oferta de serveis
- Definició dels compromisos
- Redacció de la carta i revisió periòdica
- Design thinking aplicat al desenvolupament de cartes serveis

Exercicis pràctics d'aplicació (en grups):
- Selecció de casos a treballar basats en l'experiència dels participants
- Anàlisi d'exemples de cartes serveis de municipis del nostre entorn

Joan Fígols
Consultor i facilitador especialitzat en sector públic i social
Consultoria Momentumlab

Des de l'inici, a partir d'una visió global i estratègica, es combinaran píndoles teòriques de continguts amb treball en grup basats en casos d'aplicació pràctica.

5, 12, 19 i 26 de juny; de 9.30 a 14.30 h.

Escola d'Administració Pública de Catalunya

16

20 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 75% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Laia I. Ferrer Cazalla