• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

X Seminari d'urbanisme (20139/2019-1)

Torna

La finalitat d'aquest seminari és oferir un espai d'aprofundiment i d'actualització en l'àmbit de l'urbanisme. S'incidirà especialment en les darreres novetats normatives i jurisprudencials, analitzant també bones pràctiques.

1. Aprofundir en els coneixements propis dels professionals de l'àmbit de l'urbanisme.
2. Conèixer bones pràctiques en l'àmbit de l'urbanisme.
3. Debatre amb altres professionals d'aquest àmbit sobre els continguts i novetats exposades.

Seminari adreçat al personal tècnic que treballi a les àrees d'urbanisme de les administracions locals.

PRIMERA SESSIÓ:

L'urbanisme a l'estrada
- Últims pronunciaments del TSJ de Catalunya en matèria d'Urbanisme.
- Edificis i usos fora d’ordenació o amb volum disconforme. Autorització d’usos i obres de caràcter provisional.

Manuel Táboas Bentanachs
Magistrat del TSJC

SEGONA SESSIÓ:

9.30 a 11.15h Tramitació d'activitats en sol no urbanitzable
Isidre Martí Sardà. Secretari General de l'Ajuntament de Badalona

11.15 a 11.30 Torn de preguntes

11.30 a 12h Pausa

12.00 a 13.45h Requisits tècnics de les activitats en sol no urbanitzable
Manel Márquez Poncela. Arquitecte superior i llicenciat en dret

13.45 a 14h Torn de preguntes

TERCERA SESSIÓ:

L'actuació dels ens locals en matèria d'habitatge

9.30 a 11.15h Anàlisi del sistema de fons en matèria d'habitatge

11.15 a 11.45 Pausa

11.45 a 13.30h L'actuació municipal front la problemàtica d'habitatge. Principals pronunciaments judicials i elements que condicionen l'actuació

13.30 a 14h Torn de preguntes

Alfred Lacasa i Tribó
Director de Serveis Jurídics
Ajuntament de Granollers

QUARTA SESSIÓ:

Situacions de fora d'ordenació i volum disconforme

9.30 a 11.00h Situacions de fora d'ordenació i volum disconforme. Darreres interpretacions jurisprudencials i legals

11.15 a 11.45h Pausa

11.45 a 13.30h Obres en situacions de fora d'ordenació i volum disconforme. Aspectes pràctics més candents

13.30 a 14h Torn de preguntes

Pablo Molina Alegre
Soci de Garrigues Advocats

Joan Badia Font
Arquitecte
Director de l'Àrea d'urbanisme de GMG


CINQUENA SESSIÓ:

Règim jurídic del subsòl

9.30 a 11.00h Règim jurídic i urbanístic del subsòl

11.00 a 11.15h Torn de preguntes

11.15 a 11.45h Pausa

Carles Pareja Lozano
Doctor en Dret. Advocat
Soci de Pareja i associats, advocats


11.45 a 13.15h Restes arqueològics i implantació d’infraestructures en el subsòl

13.15h Torn de preguntes

Gemma Segura López
Advocada
Sòcia de Pareja i associats, advocats


SISENA SESSIÓ:

El patrimoni municipal del sòl i l'habitatge

9.15 a 9.30h Recepció i lliurament de la documentació

9.30 a 11.15h El règim jurídic el PMSH

11.15 a 11.45h Pausa

11.45 a 13.30h Tràfic jurídic del PMSH. Les entitats urbanístiques especials

13.30h Torn de preguntes

Carmen Alonso Higuera
Secretaria General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

A partir de la presentació i anàlisi d'un tema d'actualitat per part de persones expertes en l'àmbit de l'urbanisme, es generarà debat amb els participants per aprofundir-hi.

6 de març, 3 d'abril, 8 de maig, 5 de juny, 15 d'octubre i 6 de novembre; de 09.30 a 14.30 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

150

30 hores

Activitat gratuïta finançada amb fons AFEDAP.

S’expedirà un certificat d'assistència a l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives.

Laia I. Ferrer Cazalla