• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Taller sobre la millora continuada en la qualitat dels serveis públics (20152/2018-1)

Torna

Les administracions públiques tenen a la seva cultura organitzativa i en totes les seves actuacions una orientació cap a la satisfacció de la ciutadania, una millora continuada i un aprenentatge constant.

En aquest marc, aquesta activitat dóna a conèixer conceptes, eines i tècniques per tal de millorar la qualitat dels serveis i, al mateix temps, tractar d'incrementar la satisfacció de tots els agents participants, és a dir, les persones usuàries dels serveis públics i dels professionals que hi treballen.

Conèixer pautes d'actuació del personal de l'Administració local per millorar la satisfacció dels usuaris dels serveis públics.
Conèixer què són i com es pot treballar en processos de millora.

Saber aplicar al lloc de treball algun dels coneixements, habilitats o eines apreses al taller.

Personal de l'Administració local, preferentment implicat en projectes de revisió i millora de la qualitat de les seves unitats.

- Presentació de les principals tècniques de millora de la qualitat

- Identificació i diagnòstic dels aspectes millorables en els serveis públics

- Procés de treball: selecció i anàlisi del problema, determinació de les causes, definició de solucions

Lourdes Simó Goberna
Analista-avaluadora del Sector Públic
Oficina de Racionalització del Sector Públic
Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració

La metodologia d'aquest taller és eminentment pràctica, una vegada introduïts els conceptes i elements per part dels docents, es treballarà en l'aplicabilitat d'aquests mitjançant la presentació i resolució de casos plantejats pel docent i per les persones que hi assisteixin, basats en les seves experiències professionals.

18 i 25 de juny; de 9.30 a 14.30 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

16

10 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Laia I. Ferrer Cazalla