• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Taller de recursos per a la cohesió d'equips de treball_Anul·lada (20152/2020-1)

Torna

Dirigir i orientar persones és una tasca fascinant i alhora difícil. Ser especialista en una funció determinada no és pas garantia de saber conduir un equip cap a l'èxit.
Per poder assumir el lideratge ens cal ser conscients de les necessitats de l'equip, i de quins rols i habilitats hem de desenvolupar per acompanyar-los cap a l'assoliment del seu objectiu.
Un equip d'alt rendiment (EAR) s'ha de saber enfocar tant a resultats com a relació (cohesió). La persona responsable de l'equip pot contribuir a aquest doble objectiu amb el suport i les directrius adequades.

- Conèixer els diversos rols que ens cal adoptar quan liderem un equip.
- Reforçar les habilitats comunicatives necessàries per a gestionar equips.
- Revisar algunes teories sobre com motivar als membres de l'equip.
- Compartir bones pràctiques.

Preferentment personal de l'Administració local que gestioni equips de treball.

- Grup vs. Equip vs. Equip d’alt Rendiment (EAR)
- Com tenir un EAR, les claus: productivitat i positivitat

- Definició de lideratge
- Els rols directius de Mintzberg
- Habilitats comunicatives per a gestionar equips:
- Escolta
- Empatia
- Rapport, sintonia
- Assertivitat
- Feedback, retracció
-FeedForward, suggerir
- Influència

- L'art de delegar per assolir els objectius compartits

- Motivar per cohesionar
- Definició de motivació:
- Es pot motivar sense diners?
- Com actuar davant un col·laborador desmotivat?
- Algunes teories sobre motivació i com adaptar-les a la realitat amb l'equip

- Reptes quotidians que ens generen les persones de l’equip i que cal gestionar com a líders

- Com mantenir converses difícils amb membres de l’equip

Alicia Marín Muniesa
Coach i Formadora especialitzada en comunicació i lideratge

El programa es basa en una metodologia interactiva, d'acció-aprenentatge. Es conciliarà una quantitat mínima necessària de teoria amb exercicis en grup, qüestionaris individuals i exercicis de reflexió. Els participants rebran un qüestionari previ per recollir els principals reptes on volen focalitzar la pràctica del taller. Al final del taller, cadascú definirà un Pla d'Acció Individual.

3 i 10 de juny, de 10 a 14h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

20

8 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Xavier Torreguitart Jaile