• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Taller d'infografies (20162/2019-1)

Torna

La infografia és una representació visual de dades on intervenen elements gràfics i símbols no lingüístics (icones, pictogrames, etc.). Una infografia ben dissenyada pot ajudar-nos a comunicar de forma més entenedora i atractiva una informació que presentada de manera textual, podria resultar densa. Per aquest motiu, les infografies s'han convertit en una eina molt potent i creativa per mostrar dades de forma ordenada i visual.

Però, quina és la forma més adequada de donar forma visual a les meves dades? Per on començo? Quins elements gràfics puc utilitzar i com? El curs està destinat a donar resposta a aquestes qüestions.

Aprendrem a conceptualitzar i dissenyar una infografia des de zero.

1. Conèixer els diferents tipus d'infografia i el seu ús.
2. Conèixer les bases per fer una bona infografia.
3. Identificar les característiques bàsiques del procés de creació.
4. Conèixer un conjunt d'eines gratuïtes per a la creació d'infografies.

Personal de l'Administració Local que hagi de preparar presentacions professionals. Cal disposar de coneixements previs d'Internet i ofimàtica a nivell d'usuari.

Introducció:
- Què és una infografia?
- Tipus d'infografia. Exemples

Recopilació de dades i missatges:
- Definició dels objectius: quina és la meva audiència i què vull comunicar
- Missatge central de la infografia
- Selecció de dades per comunicar el missatge

Creant la infografia:
- Elecció de gràfics adients per a la presentació de dades
- Eines en línia per a la creació d'infografies
- Obtenció d'icones i recursos per enriquir la infografia

El disseny de la infografia
- Simplicitat i claredat
- Textos: volum de continguts i tipografies
- Color: percepció i ús adequat de les combinacions de colors
- Maquetació dels continguts

Crear una infografia
- Pràctica

Marta Aguiló
Experta en disseny i eines 2.0
Creaciósingular

Enfocament pràctic i aplicat dels continguts teòrics impartits.

18 i 25 de setembre; de 09.30 a 14.30 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

16

10 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Laia I. Ferrer Cazalla