• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Taller d'eines per a la gestió de projectes (20163/2019-1)

Torna

L'actual escenari d'Internet i treball al núvol suposa una nova realitat que afecta les empreses i institucions en la seva totalitat: a la comunicació externa i interna, a la relació amb les persones, als equips de treball, a la gestió dels recursos humans, als processos d'innovació i també a la gestió de projectes.
Les solucions de gestió de projectes basats en el núvol ofereixen la simplicitat, flexibilitat, fiabilitat i accessibilitat necessària per assolir els nostres objectius.

En aquest programa formatiu tractarem de forma global els nous conceptes aplicats al desenvolupament de la gestió de projectes 2.0 al núvol i veurem quins beneficis aporta.

- Entendre la diferència entre la gestió de projectes tradicionals i la gestió 2.0
- Conèixer tècniques i eines aplicables en projectes 2.0
- Conèixer instruments per poder planificar i fer el seguiment de projectes amb eines 2.0
- Conèixer eines de comunicació interna i externa amb l’equip

Personal de l'Administració local que coordini o tingui responsabilitats en el desenvolupament de projectes i estigui interessat a conèixer tècniques i eines web per a la gestió de projectes en línia.

1. Principis bàsics i característiques de la gestió de projectes en línia

2. Nous mètodes de treball en xarxa
2.1. El valor afegit de treballar al núvol
2.2. Diferència entre gestió de projectes tradicionals i la gestió 2.0
2.3. Introducció a les noves metodologies "àgils"
2.4. Social Project Management

3. Planificació i Control dels projectes en línia

4. Les Social Project Management Tools 2.0 (aplicacions)
4.1. Planificació de projectes amb Gantter
4.2. Gestió de tasques i treball col·laboratiu amb Trello
4.3. Creació d'un projecte: Taulers Kanban
4.4. Creació i gestió d'equips de treball
4.5. Integració amb aplicatius al núvol
4.6. Gestió dels historials d'activitat
4.7. Calendaris
4.8. Videoconferència amb l'equip de treball
4.9. Gant Chart: Visualització del projecte
4.10. Gestió de projecte amb Free Camp
4.11. Gestió de llistes de tasques
4.12. Taulers Kanban i Scrum
4.13. Calendaris, conversa en línia
4.14. Planificació i col·laboració amb Wrike
4.15. Seguiment d'un projecte en línia amb Team Gantt
4.16. Espai de conversa amb l'equip amb Slack

5. APP's. Sincronització i treball amb dispositius mòbils

Professionals experts de l'empresa GESEM FORMACIO I CONSULTORIA, SL

Amb una metodologia Learning by doing , aprenentatge orientat a l'acció, l'alumnat assolirà coneixements teòrics i pràctics per desenvolupar un projecte viable i aplicable al seu àmbit professional. Al mateix temps, s'afavorirà la transferència al context personal i professional.

4 i 11 d'octubre de 09:30 a 14:30h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

16

10 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Laia I. Ferrer Cazalla