• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Reunions eficaces, equips eficients (20165/2020-1)

Torna

Les millores en la gestió de les reunions, no sols obtenen resultats d'estalvi econòmic, sinó que incideixen en la motivació dels equips i en la consecució dels objectius. Malgrat això, es tracta d'un tema fonamental que encara és una assignatura pendent a la majoria d'organitzacions. Aquest taller pretén reflexionar d’una manera autocrítica sobre la nostra manera de conduir les reunions, i donar eines concretes i aplicables que ajudin a implantar canvis profitosos.

1. Fer una autoreflexió crítica de la manera de conduir les reunions.
2. Conèixer tècniques i eines per tal d'optimitzar les reunions: la seva conducció, l'increment del nivell de satisfacció dels participants i l'efectivitat del treball realitzat.
3. Conèixer tècniques per tal d'afrontar amb èxit situacions difícils que ens podem trobar en una reunió.
4. Generar interès i confiança per aplicar els canvis i les millores que s'han tractat.

Personal de l'Administració local, preferentment professionals que, per motiu de la seva tasca, han de gestionar reunions.

1. Causes més comunes d'insatisfacció respecte a les reunions. Reflexió pragmàtica sobre possibles solucions.
2. Conveniència d'una reunió. Tipus d'objectius. Requisits d'eficàcia.
3. Guia tècnica i estratègica del convocant (omissions i errors més habituals).
4. Etapes en la conducció de la reunió i guia del moderador. Presentació, conducció, conclusió, seguiment i acta.
5. Nivells de funcionament del grup en una reunió. Procediment i contingut.
6. Nivell socioemotiu. Com tractar els participants peculiars.
7. Comunicació en la reunió. Especificitats. Errors que cal evitar. Elements no verbals en una reunió.
8. Ús estratègic de la pregunta. Com respondre preguntes incòmodes. Reformulació.
9. El Metaplan: pràctica, aplicacions, avantatges i alerta sobre els perills.

Eva Cantavella Cusó
Formadora especialitzada en optimització de reunions

Inductiva i vivencial. Activitats eminentment pràctiques que permeten una anàlisi pragmàtica del tema. Fuig del curs disparador de consells per tal d'implicar al màxim els participants. No s'explica: es fa i et veus fent. Els exercicis faciliten la creació d'un ambient de confiança. Es parteix del principi de què el sentit de l'humor és un seriós aliat de l'aprenentatge.

10 i 16 de juny. de 9:30 a 14:30h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

18

10 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Xavier Torreguitart Jaile