• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Reunions eficaces, equips eficients (20165/2020-1)

Torna

Les millores en la gestió de les reunions, no sols obtenen resultats d'estalvi econòmic, sinó que incideixen en la motivació dels equips i en la consecució dels objectius.
Malgrat això, es tracta d'un tema fonamental que encara és una assignatura pendent a la majoria d'organitzacions.
Aquest taller pretén reflexionar d’una manera autocrítica sobre la nostra manera de conduir les reunions, i donar eines concretes i aplicables que ajudin a implantar canvis profitosos.

1. Fer una autoreflexió crítica de la manera de conduir les reunions.
2. Aprendre tècniques i eines per tal d'optimitzar la conducció de les reunions, incrementant el nivell de satisfacció dels participants i l'efectivitat del treball realitzat.
3. Conèixer tècniques per tal d'afrontar amb èxit, situacions difícils que ens podem trobar en una reunió.

Personal de l'Administració local, preferentment professionals que, per motiu de la seva tasca, han de gestionar reunions.

1. Causes més comunes d'insatisfacció respecte a les reunions. Reflexió pragmàtica sobre possibles solucions.
2. Conveniència d'una reunió. Tipus d'objectius. Requisits d'eficàcia.
3. Guia tècnica i estratègica del convocant (omissions i errors més habituals).
4. Etapes en la conducció de la reunió i guia del moderador. Presentació, conducció, conclusió, seguiment i acta.
5. Nivells de funcionament del grup en una reunió. Procediment i contingut.
6. Nivell socioemotiu. Com tractar els participants peculiars.
7. Comunicació en la reunió. Especificitats. Errors que cal evitar. Elements no verbals en una reunió.
8. Ús estratègic de la pregunta. Com respondre preguntes incòmodes. Reformulació.
9. Particularitats de les reunions virtuals.

Eva Cantavella Cusó
Formadora especialitzada en optimització de reunions

Inductiva i vivencial. Activitats eminentment pràctiques que permeten una anàlisi pragmàtica del tema. S'aprendrà fent. Es parteix del principi de què el sentit de l'humor és un seriós aliat de l'aprenentatge. Prèviament s'enviarà un qüestionari per tal de captar la seva manera de “portar” reunions i de veure les reunions alienes.

Sessions en línia: 18, 19, 22 i 23 de juny de 10 a 12h.

Curs virtual

Les sessions en línia es faran mitjançant Zoom Professional. Les persones participants rebran amb suficient antelació l'enllaç per connectar-s'hi. Es recomana que es comprovi amb temps suficient que es disposa d'un ordinador preparat per treballar amb l'aplicació Zoom Professional, i que disposi de càmera i micròfon. Cal fer ús d'auricular amb micròfon per poder garantir la qualitat de l'àudio i evitar interferències. Convé fer la connexió des d'un lloc tranquil.

14

10 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat de participació i aprofitament

Xavier Torreguitart Jaile