• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Introducció a l'avaluació de polítiques públiques (20170/2018-1)

Torna

Aquest curs vol familiaritzar els participants amb els elements bàsics i metodologies relatives a l'avaluació de polítiques públiques en les seves dimensions i fases. Es vol proporcionar coneixements i eines per planificar i desenvolupar diferents models d'avaluació de programes públics.

Introduir els participant en el que significa avaluar polítiques públiques
Saber identificar diferents enfocaments de l'estratègia d'avaluació.
Desenvolupar competències per dissenyar models d'avaluació.
Conèixer les diferents famílies metodològiques de l'avaluació de polítiques públiques.

Personal implicat en el disseny i la gestió de processos d'avaluació de polítiques públiques. Personal que necessiti introduir-se en les pràctiques d'avaluació de programes en l'àmbit públic.

1. Què significa avaluar polítiques públiques?
1.1. La teoria del canvi
1.2. Actors i interessos en joc a l'avaluació. Eines per a la identificació i la gestió d'actors

2. Tipologies d'avaluació de polítiques públiques
2.1. Avaluació ex ante i de procés
2.2. Avaluació d'impacte

3. Models experimentals i quasi experimentals
3.1. L’avaluació per objectius i les metodologies quantitatives
3.2. El disseny d’indicadors

4. Models no experimentals
4.1. L'avaluació pluralista
4.2. Les metodologies qualitatives

David Sancho Royo
Director del Departament de Ciències Polítiques i Socials
Universitat Pompeu Fabra

Miquel Salvador Serna
Degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de l’Administració
Universitat Pompeu Fabra

A les sessions presencials es treballaran els continguts conceptuals i anàlisis de casos,utilitzant exemples de l'administració local i referències a l'experiència dels participants.
Es faran activitats individuals i en grup que permetran il·lustrar l'aplicació de les tècniques. L’avaluació realitzada es basarà en els exercicis que es desenvoluparan i recolliran a l'aula.

8, 15 i 22 de març, en horari de 9:30 a 14:30 h.

Escola d'Administració Pública de Catalunya

16

15 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Laia I. Ferrer Cazalla