• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Gestió de documents electrònics per a l'administració local (semipresencial) (20172/2019-1)

Torna

En el marc de l'Administració local s'ha produït un augment considerable de documents produïts en suport digital i, lògicament, també una necessitat més gran de gestionar-los. Saber si un CD és un document electrònic i ha de ser tractat com a tal, o conèixer la validesa documental d'un full de càlcul o d'un document creat amb un processador de textos són preguntes que es poden plantejar sovint i una bona proposta per a trobar-hi solucions és aquest Taller de gestió dels documents electrònics.

- Conèixer els aspectes clau del sistema general de gestió de la documentació administrativa i del procés d'arxivament
- Saber classificar els expedients en format electrònic
- Saber organitzar una unitat de memòria d'acord amb el quadre de classificació
- Saber què fer amb els correus electrònics un cop rebuts o enviats per optimitzar la gestió del correu electrònic

Personal de l'Administració Local.

1. El sistema general de gestió de la documentació administrativa i els criteris bàsics d'arxivament

2. Característiques específiques dels documents electrònics

3. Organització de l'explorador de Windows: classificació i arxivament dels fitxers i de les carpetes

4. Organització de les diferents unitats de disc. Criteris d'ús

5. Arxivament dels suports electrònics: disquets, CD-ROM

6. Recerca de la informació administrativa en suport electrònic

7. Criteris per gestionar el correu electrònic

Amb l'objectiu que la formació sigui útil per a les unitats es recomana la inscripció de diverses persones de la mateixa unitat.

Núria Canyelles Vilar
Formadora Interna de l'EAPC

Taller de 2 sessions presencials i de 8 setmanes de treball a l'aula virtual. Les 4 primeres d'activitats d'aprenentage i les últimes de suport a la transferència.

La primera sessió presencial es tracta concepte d'arxivament i orientació al treball. L'última, presentar evidències de l'aplicació de les millores.

Taller de familiarització amb l'entorn virtual: del 16 al 20 de setembre.
Del 23 de setembre al 20 de novembre

Sessions presencials:
- 2 d'octubre, de 10 a 14 h
- 20 de novembre, de 10 a 13 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

30

20 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat de participació i aprofitament

Laia I. Ferrer Cazalla