• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Aposta per l'eficàcia i la productivitat: millora la teva organització (20175/2019-1)

Torna

Podem aprendre les tècniques concretes que ens ajuden a organitzar-nos de manera eficaç en els diferents àmbits personals i ens alliberen de l'estrès. Han estat provades i funcionen. Es tracta d'integrar com a nous hàbits les 5 eines bàsiques del GTD (Getting Things Done): recullo, processo, planifico, faig i reviso. Cinc eines que són cinc graons consecutius en l'escala cap a l'èxit en la productivitat personal i, al capdavall, col·lectiva.

1. Conèixer tècniques concretes que ens ajuden a organitzar-nos de manera eficaç tant a la feina com a la vida personal.
2. Integrar en el dia a dia les 5 eines bàsiques del GTD (Getting Things Done): recullo, processo, planifico, faig i reviso.
3. Identificar errors que dificulten l'organització eficaç individual i col·lectiva.

Personal de l'Administració Local.

1. Organització eficaç: productivitat en el treball i gestió del temps.
2. 10 hàbits bàsics del GTD: recollir, processar, planificar, fer, confiar en un sistema simple, ordenar, revisar, simplificar, establir rutines i apassionar-se.
3. De 10 a 5: els bàsics més bàsics del GTD.
4. Obstacles per a l'organització productiva i lladres del temps.
5. Aplicació personal.

Àgueda Vallès i Elizalde
Llicenciada en Filologia Catalana

Sessions pràctiques de treball de tècniques que afavoreixen l'organització personal eficaç i la gestió profitosa del temps. La transferència a la feina de l'adquisició de noves habilitats organitzatives s'avalua a partir de dinàmiques de grup i de la reflexió individual guiades per la docent. Els participants rebran indicacions per constatar el canvi real en la seva organització.

24 i 31 d'octubre i 13 de novembre, de 10 a 14 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

30

12 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Laia I. Ferrer Cazalla