• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Sessió d'avaluació de polítiques públiques en el govern obert - Anul·lada (20204/2018-1)

Torna

L’aposta de les Administracions públiques de Catalunya pel Govern Obert i la transparència, comporta un canvi radical en la manera de fer i entendre les polítiques públiques i la relació entre la ciutadania i l’administració. Per aquest motiu, és essencial implementar accions formatives que facilitin i consolidin l’adaptació del nou model de Govern Obert.
La finalitat d’aquest curs és familiaritzar tot el personal de l’administració local en el coneixement de les eines que utilitzen actualment els Governs locals per avaluar el seu funcionament i els serveis que presten.

1. Promoure l’avaluació dels serveis públics.

2. Presentar i debatre les eines actuals.

3. Familiaritzar-se amb la Llei 19/2014 de transparència.

La sessió està dirigida especialment a càrrecs de comandament i personal tècnic i altres empleats públics de les Administracions locals catalanes interessats en la matèria.

De 9 a 11:00 Avaluar per millorar. Importància de l’avaluació dels serveis públics i deliberació entorn els mètodes i eines que es fan servir a les seves unitats.

11:00 a 11:30 Pausa

11:30 a 13:00
Eines d’avaluació I. Debat sobre plans i programes, la realització d’enquestes i consultes: quan s’han de fer, quins son els objectius i com es poden fer.
Eines d’avaluació II. Debat sobre auditories dels serveis públics i les cartes de serveis: quan s’han de fer, quins son els objectius i com es poden fer.
13:00 a 14:00 Avaluació de l’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Jordi Baños Rovira
Cap de l’Àrea d’avaluació econòmica de polítiques públiques
Direcció General de Pressupostos
Depertament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda

Es duran a terme exposicions teòriques per a cada bloc temàtic (explicació dels criteris actuals, reptes i problemes que planteja, perspectives de millora i canvi, etc.) i es finalitzarà amb un breu debat posterior on es fomentarà el plantejament de dubtes i l’intercanvi d’experiències.

4 d'octubre, en horari de 9:30 a 14:30

CFEA (Centre de Formació i Estudis Agrorurals)

Carretera de Riudoms, km 2,2 43205 Reus

15

5 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Laia I. Ferrer Cazalla