• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Curs sobre com compartir dades entre administracions: la interoperabilitat (20205/2019-1)

Torna

El Consorci AOC és una entitat de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia, format per l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Localret, que té per objecte la implantació dels sistemes electrònics necessaris per prestar serveis i promoure el desenvolupament d'eines per millorar la coordinació i les relacions entre les administracions i entre aquestes i els ciutadans, les empreses i els professionals de Catalunya.
Dins les línies estratègiques d'actuació del Consorci AOC se situa la de fomentar la interoperabilitat, potenciant l'intercanvi d'informació per mitjans electrònics entre les administracions públiques per tal de millorar la seva eficiència i eficàcia i, a la vegada, per donar resposta al dret del ciutadà establert en la Llei 39/2015.

- Conèixer les dades i documents que estan disponibles electrònicament i que els ciutadans no haurien d’aportar a un procediment administratiu.
- Conèixer quins són els requeriments que s’han de complir per a poder sol·licitar l’accés a les dades.
- Saber com sol·licitar al Consorci AOC aquestes dades i quins requeriments són necessaris per obtenir l’accés.

Personal de l'Administració local, tant a nivell tècnic com de centres de decisió, que estan involucrats en processos relacionats amb l'adaptació de la seva organització al concepte d'administració electrònica o bé que hagi de ser-ne usuari/a dels serveis Via Oberta (personal de les OAC, unitats gestores, etc.)

1. La interoperabilitat i el dret dels ciutadans a no aportar dades i documents en poder de les administracions, segons l'article 28.2 de la Llei 39/2015

2.Què és Via Oberta
2.1. Quins documents acreditatius ja es poden deixar de demanar als ciutadans: Catàleg de dades i documents interoperables i Cartes de Serveis.
2.3. Què ha de fer un ens local per utilitzar els serveis Via Oberta. Com sol·licitar els serveis de Via Oberta.

4. Casos d’ús

Lidia Muñoz
Cap del Servei d'Interoperabilitat (Via Oberta)
Consorci d'Administració Oberta de Catalunya

14 d'octubre, de 10 a 14 h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

30

4 hores

Activitat gratuïta.

S’expedirà un certificat d'assistència a l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives.

Laia I. Ferrer Cazalla