• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Sessió d'avaluació de polítiques públiques en el govern obert (20206/2018-1)

Torna

L’aposta de les Administracions públiques de Catalunya pel Govern Obert i la transparència, comporta un canvi radical en la manera de fer i entendre les polítiques públiques i la relació entre la ciutadania i l’administració. Per aquest motiu, és essencial implementar accions formatives que facilitin i consolidin l’adaptació del nou model de Govern Obert.
La finalitat d’aquest curs és familiaritzar tot el personal de l’administració local en el coneixement de les eines que utilitzen actualment els Governs locals per avaluar el seu funcionament i els serveis que presten.

1. Promoure l’avaluació dels serveis públics.
2. Presentar i debatre les eines que hi ha actualment. actuals
3. Familiaritzar-se amb la Llei 19/2014 de transparència.

La sessió està dirigida especialment a càrrecs de comandament, personal tècnic i altres empleats de les Administracions locals catalanes interessats en la matèria.

De 9 a 11:15
L'avaluació de polítiques públiques i l'Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques de Catalunya
-Que és avaluar polítiques públiques?
-Els diferents tipus d'avaluacions i les preguntes a les que responen
-Exemples d'avaluacions i els usos de les avaluacions
-Com incorporar l'evidència a les polítiques públiques

Marc Balaguer
IVÀLUA

11:15 a 13:00
L'avaluació econòmica com a eina per a la presa de decisions
Utilitat i ús per a la presa de decisions pressupostàries
Aplicació a les Administracions públiques
Eines de suport a l’avaluació

Jordi Baños
Direcció General de Pressupostos

13:00 a 14:00
Avaluació de l'aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Lorena Elvira
DG Transparència, dades obertes i qualitat democràtica

Marc Balaguer
Ivàlua

Jordi Baños Rovira
Cap de l'Àrea d’avaluació econòmica de polítiques públiques
Direcció General de Pressupostos
Departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda.

Lorena Elvira
Direcció General de Transparència, dades obertes i qualitat democràtica.

Es duran a terme exposicions teòriques per a cada bloc temàtic (explicació dels criteris actuals, reptes i problemes que planteja, perspectives de millora i canvi, etc.) i es finalitzarà amb un breu debat posterior on es fomentarà el plantejament de dubtes i l’intercanvi d’experiències.

14 de març, en horari de 09:00 a 14:00.

Escola d'Administració Pública de Catalunya

30

5 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Laia I. Ferrer Cazalla