• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Sessió "Què és l'escolta activa al govern obert" (20212/2018-1)

Torna

L’aposta de les Administracions públiques de Catalunya pel Govern Obert i la transparència, comporta un canvi radical en la manera de fer i entendre les polítiques públiques i la relació entre la ciutadania i l’administració. Per aquest motiu, és essencial implementar accions formatives que facilitin i consolidin l’adaptació del nou model de Govern Obert.
La finalitat d’aquest curs és familiaritzar tot el personal de l’administració local en el coneixement de les eines i instruments d’escolta activa de les opinions i suggeriments de la ciutadania.


1. Promoure l'ús d'instruments d'escolta activa de la ciutadania.
2. Presentar i debatre les eines que hi ha actualment (xarxes socials, consultes, enquestes, bústies de suggeriments, etc.).
3. Familiaritzar-se amb la Llei 19/2014, de transparència.

La sessió està dirigida especialment a càrrecs de comandament i personal tècnic i altres empleats públics interessats de les Administracions locals catalanes.

Definició del concepte. Què és l'escolta activa?
Escolta activa i escolta profunda
Tècniques d'escolta
Eines d'escolta activa
Límits i riscos de les eines d'escolta activa
Casos d’èxit i bones pràctiques en el món local. Debat

Carme Bonet
Consultora de l'empresa Asecorp

Es duran a terme exposicions teòriques per a cada bloc temàtic (explicació dels criteris actuals, reptes i problemes que planteja, perspectives de millora i canvi, etc.) i es finalitzarà amb un breu debat posterior on es fomentarà el plantejament de dubtes i l'intercanvi d'experiències.

3 d'abril, en horari de 09:00 a 14:00.

Escola d'Administració Pública de Catalunya

25

5 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Laia I. Ferrer Cazalla