• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Com incorporar la ciutadania en l'elaboració de polítiques públiques (20224/2018-1)

Torna

Aquest curs està orientat a fer un plantejament estratègic per impulsar processos de participació, permetent entendre les diferents vessants de la participació ciutadana i en relació amb el paradigma del govern obert.
El curs permet conèixer els elements fonamentals i les fases de les que es composa un procés participatiu, així com els criteris de qualitat que s’han de tenir en compte per a la planificació i disseny d’aquests processos

- Definir les diferents formes de participació ciutadana sota el marc del govern obert
- Conèixer les fases d’un procés participatiu i els principals elements per al seu disseny
- Analitzar criteris de qualitat a l’hora de dissenyar i impulsar processos participatius
- Identificar els punts forts i dèbils de diverses experiències de participació

Personal tècnic i responsables del món local amb funcions relacionades amb el disseny i el desenvolupament de polítiques públiques, i amb la gestió d’espais i equipaments públics

1. Participació: Context i definicions
2. Límits i reptes de la participació
3. Marc normatiu
4. Elements generals per una participació de qualitat
5. Mecanismes i eines de participació
6. Exemples concrets de processos participatius

Laura Suñé Salvador
Sub-directora de Qualitat Democràtica
Secretaria de Transparència i Govern Obert
Generalitat de Catalunya

Blanca Rodà Goula
Responsable de Planificació de Processos Participatius
Secretaria de Transparència i Govern Obert
Generalitat de Catalunya

El curs combina la exposició teòrica de continguts amb el debat grupal i la exposició per part de responsables públics de casos reals de processos participatius que serveixin per exemplificar i analitzar els continguts treballats.

6, 13 i 20 de març, en horari de 10:00 a 14:00

CFEA (Centre de Formació i Estudis Agrorurals)

Carretera de Riudoms, km 2,2 43205 Reus

30

12 hores

Activitat gratuïta.
La Subdirecció General de Qualitat Democràtica valorarà la llista definitiva d'admesos al curs.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Laia I. Ferrer Cazalla