• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

La gestió col·laborativa d'espais i equipaments públics (20226/2018-1)

Torna

Amb aquest curs es pretén abordar la gestió col·laborativa d'espais i equipaments públics amb la societat civil organitzada com a estratègia emmarcada en el govern obert.

Conèixer la gestió col·laborativa com una estratègia de coproducció de polítiques públiques i els principals agents implicats.
Conèixer les diferents fases en un procés de gestió col·laborativa.
Identificar els criteris i aspectes clau que s’han de tenir en compte per dissenyar, executar i avaluar la gestió col·laborativa d'un equipament o espai públic.
Conèixer casos representatius de les experiències actuals de gestió col·laborativa a Catalunya.

Personal tècnic i responsables del món local amb funcions relacionades amb el disseny i el desenvolupament de polítiques públiques, i amb la gestió d’espais i equipaments públics.

DIA 1. INTRODUCCIÓ. LA GESTIÓ COL•LABORATIVA, UNA FORMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I GOVERN OBERT
- Noves formes de participació ciutadana i govern obert
- Què entenem per gestió col·laborativa d'espais i equipaments públics?
- Principals agents implicats en la gestió col·laborativa
- Espais públics que poden ser objecte de gestió col·laborativa
- Les fases per assolir la gestió col·laborativa

DIA 2. FONAMENTS JURÍDICS I CASOS PRÀCTICS DE GESTIÓ COL·LABORATIVA
Nota: La segona sessió del curs es durà a terme al Centre Cívic Santa Eugènia (C/ C. Santa Eugènia, 146 de Girona), per il·lustrar els continguts amb una experiència de gestió col·laborativa.
- Condicions per a la gestió col·laborativa
- Fonaments jurídics de la gestió col·laborativa
- Casos pràctics:
Espais oberts: exemple de custòdia agrària a les Hortes de Santa Eugènia
Equipaments: La gestió cívica d'equipaments (Girona)
El cas de Barcelona: Gestió ciutadana i Patrimoni Ciutadà

DIA 3. LA NEGOCIACIÓ I ELS ASPECTES CLAU D’UN ACORD DE GESTIÓ COL·LABORATIVA
- Aspectes clau de la negociació d’un acord de gestió col·laborativa
- Taller: simulació d'un acord de gestió col·laborativa
- El dia a dia de la gestió col·laborativa
- Conclusions del curs

Xavier Sabaté Rotés, codirector d'Espai Tres: Territori i Responsabilitat Social
Marta Roura Cervià, Directora del centre cívic Santa Eugènia, Ajuntament de Girona

La metodologia didàctica combina exposició teòrica i exercicis pràctics amb anàlisis de casos reals. Es fomentarà l'intercanvi i la reflexió entre els participants a partir de la seva pròpia experiència en la temàtica. També s'inclourà una visita a un espai o equipament en règim de gestió col·laborativa.

Dies 8, 15 i 22 de març, de 10 a 14 hores

Edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona - Aules de formació

25

12 hores

Inscripcions mitjançant el formulari de la pàgina web de l'EAPC

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Anna Guitart Aparicio