• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

La gestió eficient de la comunicació en la participació (20230/2018-1)

Torna

El curs vol donar una visió completa del conjunt d'elements que cal tenir en compte en el moment de gestionar, planificar i prendre decisions de comunicació davant un entorn de participació ciutadana. S'aborden els conceptes generals bàsics de comunicació i el marc de gestió específic que hem de tenir present per prendre decisions i planificar eficientment la comunicació en entorns de participació.

Conèixer les claus i les eines de la gestió comunicativa aplicades específicament als processos i entorns de participació ciutadana.
Conèixer eines comunicatives per facilitar l’obtenció de resultats en els processos participatius.

Personal tècnic i responsables del món local amb funcions relacionades amb el disseny i el desenvolupament de polítiques públiques, i amb la gestió d'espais i equipaments públics.

Comunicació i participació: les idees bàsiques
Planificació d'experiències pràctiques del cicle comunicatiu
- El cicle de comunicació
- Exposició i anàlisi d'experiències comunicatives
- El procés de planificació comunicativa
Treballs de casos pràctics

Loreto Rubio Odériz, CEO de Sinergia Value

La proposta metodològica del curs combina exposició de conceptes i marc teòrics amb una visió pràctica a partir de la discussió d'experiències i casos reals amb els assistents, així com l'elaboració pràctica d'una estratègia de comunicació en una situació real que cadascun dels participants hagi escollit treballar.

Dies 5, 12 i 26 de juny, de 10 a 14 hores

Aules de formació de l'edifici de la Generalitat a Girona

25

12 hores

Inscripcions mitjançant el formulari de la pàgina web de l'EAPC

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Anna Guitart Aparicio