• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Dinàmiques participatives: com, quan i quines? (20236/2018-1)

Torna

Aquest curs està orientat a la presentació i capacitació en tècniques i dinàmiques participatives. Es planteja des d’una vessant molt pràctica a partir d’experiències ja realitzades en el món local.
El curs pretén exposar diferents tècniques i dinàmiques de treball en grup i donar elements per valorar la seva idoneïtat en funció de cada context o situació. Es tracta de poder identificar aquells aspectes que condicionen l’elecció d’una tècnica o un altra i poder valorar els pros i els contres de cadascuna d’elles.

- Emmarcar l’ús de tècniques i metodologies participatives en el marc d’un context i un procés participatiu. Quan i per què?
- Identificar els elements del disseny d’una metodologia participativa.
- Conèixer diferents tècniques i metodologies participatives i casos de bones pràctiques.

Personal tècnic i responsables del món local amb funcions relacionades amb el disseny i el desenvolupament de polítiques públiques, i amb la gestió d’espais i equipaments públics.

- Els condicionants de les tècniques participatives: l’objectiu, el marc del debat, la informació i els materials previs VAC, els participants, l’espai, el temps, etc.
- El paper i les habilitats del facilitador/a o dinamitzador/a.
- Comunicació efectiva (PNL, etc.).
- Tècniques concretes: metaplan, 6 barrets per pensar, philips 6X6, escenaris de futur, mapes d’empatia, anàlisi causa-efecte, etc.
- Eines TIC per a la participació (mentimeter, kahoot, muraly,...).
- Generació del context adequat per participar.
- Creativi... què? Com incorporar una mirada creativa.
- Tècniques de foment de la creativitat.

Marc Majós Cullell
Manel Ruiz i Pla
Indic, Iniciatives dinàmiques i participatives

El curs combina l’exposició de continguts amb el treball en grup i la presentació de casos pràctics i bones pràctiques. La voluntat és identificar els elements més conceptuals a partir d’exemples pràctics.

Dies 22 de març i 3 d'abril de 2018
De 10 a 14 hores
Aula 2.03

Universitat de Lleida - Edifici Polivalent

30

8 hores

Activitat gratuïta

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Carina Palau Gene