• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Curs sobre diversitat religiosa. Conceptes i criteris d'aplicació (20244/2019-1)

Torna

El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants al llarg dels darrers decennis, causats fonamentalment pels fenòmens migratoris i pels processos de globalització. En aquest sentit, destaca l'increment que ha experimentat la diversitat religiosa, que s'ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya i dels seus centres de culte.
Aquest curs ofereix la possibilitat de conèixer les diverses religions que estan establertes a Catalunya i les seves característiques principals. Es tracta d'una aproximació a la realitat religiosa de Catalunya en l'actualitat.

Conèixer les característiques principals de les tradicions religioses amb implantació a Catalunya: els seus principis bàsics, les pràctiques principals, les festivitats més importants, etc.
Conèixer els preceptes i les pràctiques religioses que poden tenir més incidència en la prestació de serveis públics.
Identificar les maneres més adequades de comunicar i de relacionar-se amb les diverses creences i conviccions.

Personal de les administracions públiques

1. Coneixement de la diversitat religiosa.
a. Evolució històrica de la diversitat religiosa.
b. El mapa religiós de Catalunya. Dades del 2014.
2. L'Església catòlica romana.
3. Les esglésies ortodoxes i orientals.
4. El cristianisme de la reforma.
a. El protestantisme.
b. Altres grups cristians.
5. L'islam.
6. El judaisme.
7. Introducció a les religions orientals I: sikhisme, hinduisme i Fe bahà'í.
8. Introducció a les religions orientals II: budisme i taoisme.
9. Gestió i relació de la diversitat.
a. Fonamentació legal de la llibertat religiosa.
b. Instruments per al diàleg.
c. Conceptes clau en la gestió de la diversitat religiosa.
d. Recursos de la Direcció General d'Afers Religiosos.

Joan Hernández Serret
Professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya i de dos màsters de la Universitat Ramon Llull

Antoni Matabosch
Professor i director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona

Jaume Flaquer
Professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona

Eulogi Broto
Professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona

Expositiva amb la intervenció, el debat i la participació de les persones assistents a partir d'elements introduïts pel personal docent.

21 i 28 de març i 4 i 11 d'abril, de 9.30 a 14.30h.

Edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona - Aules de formació

25

20 hores

Activitat gratuïta
Cal que us hi inscriviu mitjançant el formulari de la pàgina web de l'EAPC

A l'alumnat que assisteixi al 75% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Anna Guitart Aparicio