• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Curs sobre diversitat religiosa. Conceptes i criteris d'aplicació (20244/2019-1)

Torna

El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants al llarg dels darrers decennis, causats fonamentalment pels fenòmens migratoris i pels processos de globalització. En aquest sentit, destaca l'increment que ha experimentat la diversitat religiosa, que s'ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya i dels seus centres de culte.
Aquest curs ofereix la possibilitat de conèixer les diverses religions que estan establertes a Catalunya i les seves característiques principals. Es tracta d'una aproximació a la realitat religiosa de Catalunya en l'actualitat.

Conèixer les característiques principals de les tradicions religioses amb implantació a Catalunya: els seus principis bàsics, les pràctiques principals, les festivitats més importants, etc.
Conèixer els preceptes i les pràctiques religioses que poden tenir més incidència en la prestació de serveis públics.
Identificar les maneres més adequades de comunicar i de relacionar-se amb les diverses creences i conviccions.

Personal de les administracions públiques

1. Coneixement de la diversitat religiosa.
- a. Evolució històrica de la diversitat religiosa.
- b. El mapa religiós de Catalunya. Dades del 2014.
2. L'Església catòlica romana.
3. Les esglésies ortodoxes i orientals.
4. El cristianisme de la reforma.
- a. El protestantisme.
- b. Altres grups cristians.
5. L'islam.
6. El judaisme.
7. Introducció a les religions orientals I: sikhisme, hinduisme i Fe bahà'í.
8. Introducció a les religions orientals II: budisme i taoisme.
9. Gestió i relació de la diversitat.
- a. Fonamentació legal de la llibertat religiosa.
- b. Instruments per al diàleg.
- c. Conceptes claus en la gestió de la diversitat religiosa.
- d. Recursos de la Direcció General d'Afers Religiosos.

Joan Hernández Serret
Professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya i de dos màsters de la Universitat
Antoni Matabosch
Professor i director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona
Ramon Llull
Jaume Flaquer
Professor a la Facultat de Teologia de Catalunya i a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona
Eulogi Broto
Professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona

Expositiva amb la intervenció, debat i participació de les persones assistents a partir d'elements introduïts pel personal docent.

21 i 28 de març i 4 i 11 d'abril, de 9.30 a14.30

Edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona - Aules de formació

25

20 hores

Activitat gratuïta
Cal que us hi inscriviu mitjançant el formulari de la pàgina web de l'EAPC

A l'alumnat que assisteixi al 75% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Anna Guitart Aparicio