• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Curs sobre diversitat religiosa. Conceptes i criteris d'aplicació (20246/2018-1)

Torna

El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants, al llarg dels darrers decennis, causats fonamentalment pels fenómens migratoris i pels processos de globalització. En aquest sentit, destaca l'increment que ha experimentat la diversitat religiosa, que s'ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya i dels seus centres de culte.

Aquest curs ofereix la possibilitat de conèixer les diverses religions que estan establertes a Catalunya i les seves característiques principals. Es tracta d'una aproximació a la realitat religiosa de Catalunya en l'actualitat.

- Conèixer les característiques principals de les tradicions religioses amb implantació a Catalunya: els seus principis bàsics, les pràctiques principals, les festivitats més importants, etc.

- Conèixer els preceptes i les pràctiques religioses que poden tenir més incidència en la prestació de serveis públics.

- Identificar les maneres més adequades de comunicar i de relacionar-se amb les diverses creences i conviccions.

El curs està dirigit als empleats públics en general i, específicament, a aquells que hagin de planificar serveis públics o atendre persones d'orígens culturals diferents i de religions diverses.

1. Coneixement de la diversitat religiosa.
a. Evolució històrica de la diversitat religiosa.
b. El mapa religiós de Catalunya. Dades del 2014.

2. L'Església Catòlica Romana.

3. Les esglésies ortodoxes i orientals.

4. El cristianisme de la reforma.
a. El protestantisme.
b. Altres grups cristians.

5. L'islam.

6. El judaisme.

7. Introducció a les religions orientals I: sikhisme, hinduisme i Fe Bahà'í.

8. Introducció a les religions orientals II: budisme i taoisme.

9. Gestió i relació de la diversitat.
a. Fonamentació legal de la llibertat religiosa.
b. Instruments per al diàleg.
c. Conceptes claus en la gestió de la diversitat religiosa.
d. Recursos de la Direcció General d'Afers Religiosos.

Joan Hernández Serret
Professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya i de dos màsters de la Universitat


Antoni Matabosch
Professor i director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona
Ramon Llull

Jaume Flaquer
Professor a la Facultat de Teologia de Catalunya i a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona

Expositiva amb la intervenció, debat i participació de les persones assistents a partir d'elements introduïts pel personal docent.

1, 8, 15, 22 de juny, de 9:30 a 14:30

Fira de Manresa

12

20 hores

Activitat gratuïta

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin, se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament

Laia I. Ferrer Cazalla