• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Processos participatius: disseny i execució (20258/2020-1)

Torna

Aquest curs de component teòric-pràctic s'orienta a donar eines a l'alumne per impulsar processos de participació ciutadana. Es tracta d'un curs de caràcter bàsic orientat a orientar aquells tècnics o responsables municipals que vulguin consolidar el disseny i implementació d’aquests processos.
El curs permet conèixer en detall els elements fonamentals i les fases de les que es composa un procés participatiu, així com els criteris de qualitat que s’han de tenir en compte per a la planificació i disseny d’aquests processos.
Incorpora a més casos pràctics i la realització d’un exercici pràctic per part dels alumnes

Situar el context i marc de la participació ciutadana.

Analitzar elements clau per a una participació de qualitat.
Obtenir eines per al disseny i l'execució de processos participatius.
Contrastar-ho amb experiències concretes de processos participatius.

Personal tècnic i responsables del món local amb funcions relacionades amb el disseny i el desenvolupament de polítiques públiques.

Dia 1. Situem-nos. Conceptes bàsics, modalitats de participació i criteris de qualitat.
Dia 2. La planificació de processos participatius. Casos pràctics.
Dia 3. Implementant processos participatius. Casos pràctics.

El programa podrà ser modificat en funció de les característiques del grup i necessitats.

Pablo García Arcos
Sub-direcció General de Participació Ciutadana
Direcció General de Processos Participatius i Processos Electorals

El curs combina la exposició del professor amb la presentació de casos pràctics. El curs fomentarà la interacció mitjançant les possibilitats digitals i inclourà lectures breus a treballar entre cadascuna de les sessions. Tot el material estarà disponible a l'Aula Virtual de l'EAPC.

Del 2 al 9 de juny de 2020

Aula Virtual

40

6 hores

Activitat gratuïta.
Cal que us hi inscriviu mitjançant el formulari de la pàgina web de l'EAPC.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat de participació

Esperança Casas Diaz