• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Redueix l'estrès mitjançant la consciència plena: Mindfulness (20267/2020-1)

Torna

Aquest taller planteja eines que ajudin als equips a afrontar l'estrès diari d'una manera més equilibrada en l'àmbit emocional. Es treballaran diferents eines per treballar l'atenció conscient. Amb la pràctica de l'atenció plena s'exerciten tots els sentits o entrades d'informació. És un treball de "fora cap a dins", inductiu i empíric. Es tracta de captar tot el que puguem a través de tots els canals de percepció sense afegir res previ o preconcebut. D'aquesta manera s'enforteixen els canals d'entrada, que amb el temps van perdent funcionalitat a causa del protagonisme que adquireixen els processos mentals deductius.

Amb la pràctica de l'atenció plena s'exerciten tots els sentits o entrades d'informació. És un treball de "fora cap a dins", inductiu i empíric. Es tracta de captar tot el que puguem a través de tots els canals de percepció sense afegir res previ o preconcebut. D'aquesta manera s'enforteixen els canals d'entrada, que amb el temps van perden funcionalitat a causa del protagonisme que adquirexien els processos mentals deductius.

1. Conèixer els principis i història del Mindfulness.

2. Conèixer les evidències científiques que avalen alguns programes.
3. Practicar eines del Mindfulness per al dia a dia: tècnica de respiració i de body scan.
4. Comprendre la ment en mode acció versus la ment en mode contemplatiu.

Personal de les administracions locals.

1. El Mindfulness: història i evidències científiques
2. La percepció de la realitat i com la modulem
3. Les emocions i la seva regulació conscient: La ment en mode acció (estar) i la ment en mode contemplatiu (ser)
4. Què és l’estrès i com ens afecta: Tècniques d’exploració: consciència en el cos i en les sensacions
5. Actituds a practicar : intenció, experiència i amabilitat

Ester González Rivas
Coach liderazgo consciente
Instructora MBSR (mindfulness)
Facilitadora Lego Serious Play
Empresa Optimas

L'enfocament d'aquesta activitat és eminentment pràctica. Després d'una aproximació als principis i als orígens del Mindfulness, es practicaran diversos exercicis. Es realitzarà de forma virtual.

10 juny: 10.00-11.00h
11 juny: sessió 1 de 90' al matí
17 juny: sessió 2 de 90' al matí
25 juny: sessió 3 de 90' al matí
30 juny: 10.00 a 11.00h

Aula Virtual

28

10 hores

Activitat gratuïta

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat de participació

Vanesa Duaso Moret