• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Intervenció per fer efectiu l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i transfòbia a Catalunya (ANUL·L (20270/2018-1)

Torna

Tal i com fa referència el títol preliminar de la Llei 11/14 “1, Aquesta llei té per objecte establir i regular els mitjans i les mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d'orientació sexual, d'identitat de gènere o d’expressió de gènere, en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen competències.”

Formar i sensibilitzar als funcionaris/es de les administracions públiques per conèixer i actuar davant de les situacions de discriminació per LGBTIfòbia.

Personal al servei de les administracions públiques.

1 .La construcció social del gènere i els estereotips sexistes.
2. La Llei 11/14 , del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i interssexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia:
• Estructura i eines pel seu desplegament.
• La coordinació interadministrativa i interdepartamental.
• L'aplicació del protocol del deure d’intervenció.
3. Denúncies, casos pràctics i procediment administratiu.

Regina Cairol Berengueres
Servei d'Atenció Integral, i Referent de la DGACC, DGF i DGI
Serveis Territorials de Lleida
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia 16 de maig de 2018
De 9 a 14 hores
Sala d'actes

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida

30

5 hores

Cal realitzar les inscripcions a través de la pàgina web de l'EAPC

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Carina Palau Gene