• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Píndola formativa en comunicació: l'assertivitat aplicada als equips de treball (20273/2020-1)

Torna

A la vida personal i professional, les habilitats comunicatives tenen un paper bàsic en el resultat que obtenim de les nostres relacions amb els altres. Conèixer les habilitats bàsiques de la comunicació assertiva pot ajudar a reconèixer quin és l‘estil comunicatiu propi i saber tenir present el context.
Aquesta proposta formativa vol partir del propi estil de comunicació per aprendre a millorar-lo aprofitant la retroalimentació de les persones que treballen amb nosaltres.

1. Conèixer el propi estil de comunicació.
2. Incorporar habilitats per tal de millorar les interrelacions mitjançant la comunicació assertiva.
3. Posar a la pràctica competències necessàries per millorar la comunicació assertiva i el treball en equip.

Personal de l'Administració local que gestioni equips de treball.

1. Concepte d’assertivitat: habilitats socials i actitud.
2. Obstacles que ens impedeixen comunicar-nos assertivament.
3. Tipus de comportaments: passiu, agressiu, assertiu.
4. Drets assertius i creences limitadores.
5. Dir no, mostrar el desacord.
6. Tècniques i procediments per millorar l’assertivitat.
7. Pràctica de les estratègies assertives aplicades al treball en equip.
8. Converses crucials i efectivitat de l’equip de treball.

Alícia Vallespí

El programa del curs té una durada de 8 hores, que es distribuiran de la següent forma:
• Participar en les videoconferències programades, a la plataforma Zoom: 5 hores
• Estudiar el material didàctic del curs penjat al panell virtual Padlet: 2 hores
• Resoldre l’exercici pràctic avaluable i entregar-lo en les dates assenyalades en cada cas: 1 hora

11, 15 i 17 de juny de 9.30 a 11.10h videoconferència plataforma zoom
19 de juny entrega exercici pràctic avaluable

Curs virtual

28

8 hores

Activitat gratuïta.

A l'alumnat que assisteixi al 70% de les hores lectives, se li expedirà un certificat de participació

Vanesa Duaso Moret