• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Processos participatius: disseny i execució (20278/2019-1)

Torna

Aquest curs està orientat a fer un plantejament estratègic per impulsar processos de participació, permetent entendre els diferents vessants de la participació ciutadana i en relació amb el paradigma del govern obert.
El curs permet conèixer els elements fonamentals i les fases de què es compon un procés participatiu, així com els criteris de qualitat que s'han de tenir en compte per a la planificació i disseny d'aquests processos

- Definir les diferents formes de participació ciutadana sota el marc del govern obert
- Conèixer les fases d'un procés participatiu i els principals elements per al seu disseny
- Analitzar criteris de qualitat a l'hora de dissenyar i impulsar processos participatius
- Identificar els punts forts i dèbils de diverses experiències de participació

Personal tècnic i responsables del món local amb funcions relacionades amb el disseny i el desenvolupament de polítiques públiques, i amb la gestió d'espais i equipaments públics

1. Participació: Context i definicions
2. Límits i reptes de la participació
3. Marc normatiu
4. Elements generals per una participació de qualitat
5. Mecanismes i eines de participació
6. Exemples concrets de processos participatius

Blanca Roda
Sub-direcció General de Qualitat Democràtica
Direcció General de Participació Ciutadana
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

El curs combina l'exposició teòrica de continguts amb el debat grupal i l'exposició per part de responsables públics de casos reals de processos participatius que serveixin per exemplificar i analitzar els continguts treballats.

9, 21 i 28 de maig de 2019
De 10 a 14 h
Aula 2.03

Universitat de Lleida - Edifici Polivalent

30

12 hores

Activitat gratuïta.
Les inscripcions s'han de fer mitjançant el formulari de la pàgina web de l'EAPC.
La Subdirecció General de Qualitat Democràtica valorarà la llista definitiva d'admesos al curs

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Carina Palau Gene