• Comparteix a WhatsApp
  • Envia

Curs sobre contractació pública i figures jurídiques afins. Especial referència al món de la cultura (20334/2019-1)

Torna

La distinció entre les diverses figures jurídiques vinculades amb la gestió cultural i del lleure és necessària per una gestió pública eficaç. Aquest curs vol dotar a l'alumnat d'eines per a la correcta utilització de les diferents figures en l'àmbit local.

- Distingir les diferents tipologies contractuals en funció del seu objecte.
- Conèixer els diversos règims jurídics dels contractes i les seves conseqüències.
- Diferenciar els contractes públics d'altres figures jurídiques afins.

Personal tècnic i administratiu de les unitats de contractació de les entitats locals.

Primera sessió
1. Els CPV i l'objecte dels contractes
2. Els contractes de serveis
3. Els contractes privats de creació i interpretació artística, els contractes d'espectacles i els drets d'autor
4. Diferències en seu d'execució

Segona sessió
1. Els contractes a les administracions públiques i la jurisdicció competent
2. Els convenis de col·laboració
3. Les subvencions
4. Delimitació de les figures en l'àmbit del patrocini

Àngela Mena Also
Assessora jurídica de l'Ajuntament de Barcelona
Professora associada de la Universitat de Barcelona

Maria del Carme Sibina Vidal
Assessora jurídica de la Diputació de Barcelona
Professora associada de la Universitat de Barcelona

Exposició del personal docent amb anàlisi d'exemples pràctics i de la participació de l'alumnat.

Dies 18 i 25 de novembre, en horari de 9.30 a 14.30h

Escola d'Administració Pública de Catalunya

25

10 hores

Activitat gratuïta finançada amb fons AFEDAP.

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Laia I. Ferrer Cazalla